Vrati se na vrh

08/06/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 130. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.06.2016. godine, održana je 130. (stotinutrideseta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv Vlade Zeničko-dobojske županije i Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Rješenjem je odbijen prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od gospodarskog subjekta „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo podnesen protiv Vlade Zeničko-dobojske županije kao neutemeljen.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini koja je nastala osnivanjem gospodarskog subjekta subjekta EKO ŽIVOT d.o.o., zajedničkim ulaganjem gospodarskih subjekata BINGO d.o.o., MENPROM d.o.o., Gornja Tuzla i TESCO d.o.o., Tuzla. Rješenjem je utvrđeno da gospodarski subjekt BINGO d.o.o., MENPROM d.o.o., i TESCO d.o.o., nisu podnijeli Prijavu koncentracije u zakonom predviđenom roku, u smislu članka 16. stavak (1) Zakona o konkurenciji, i da su proveli koncentraciju bez rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu članka 18. stavak (9) istog Zakona. Radi nepodnošenja Prijave koncentracije u Zakonom predviđenom roku, u smislu članka 16. stavak (1) Zakona o konkurenciji izrečena je novčana kazna gospodarskom subjektu BINGO d.o.o., u iznosu od 30.000,00 KM i gospodarskom subjektu MENPROM d.o.o., Gornja Tuzla u iznosu od 7.500,00 KM. Radi provođenja koncentracije bez Rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu članka 18. stavak (9) Zakona o konkurenciji izrečena je novčana kazna gospodarskom subjektu BINGO d.o.o. u iznosu od 60.000,00 KM, i gospodarskom subjektu MENPROM d.o.o. u iznosu od 15.000,00 KM.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane gospodarskog subjekta Bosmekni Trans d.o.o. Zenica, zastupan po direktoru društva Zakiru Žuna, protiv Općine Zenica, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točka b), c) i d) i članka 10. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja o postojanju obveze prijave koncentracije gospodarskog subjekta BOR Banka d.d. Sarajevo podnesen 04.05.2016. godine.

Mišljenje po Zahtjevu za izdavanje mišljenja podnesen od strane odvjetničke kancelarije dr. Predraga Baroša i Nikole Pašića, Banja Luka.

Mišljenje po Zahtjevu za stručno mišljenje Stevana Dimitrijevića, odvjetnika iz Banja Luke, a u svezi sa obvezom prijave koncentracije u smislu čl. 12. i 14. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Regulatorne agencije za komunikacije kojim se traži mišljenje u svezi sa definiranjem mjerodavnih tržišta i procjenom značajne tržišne snage operatora na mjerodavnim veleprodajnim tržištima.

Mišljenje po Zahtjevu Marić & Co, odvjetničkog društva sa ograničenom odgovornošću, u svezi sa obvezom prijave Ugovora o distribuciji, odnosno da li je potrebno tražiti pojedinačno izuzeće za isti prema mjerodavnim odredbama Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Društvo za finansijski i investicioni konsalting „ASA INVEST“ d.o.o. Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву Регулаторне…

post-bars