Vrati se na vrh

20/12/2017

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 15. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 20.12.2017. godine, održana je 15. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim je utvrđeno da je gospodarski subjekt United Media Distribution S.R.L., Bukurešt, Rumunija, putem svog zastupnika gospodarskog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo, zlouporabio vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji, ograničavanjem tržišta distribucije športskih kanala sa nogometnim sadržajima visoke kvalitete koji uključuju i prijenos Live paketa engleske Premijer lige u Bosni i Hercegovini na štetu korisnika gospodarskog subjekta Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo namjernim odugovlačenjem i ne potpisivanjem ugovora o distribuciji kanala „Sport Klub“ sa gospodarskim subjektom BH Telecom, na način da su istom prilikom pregovaranja stalno nametali dodatne uvjete koji nisu bili propisani ,,Općim uvjetima za pružanje usluga“, a koje nisu ispunili gospodarski subjekti koji su već imali zaključene ugovore o distribuciji navedenog kanala i time ograničili mjerodavno tržište na štetu korisnika usluga gospodarskog subjekta BH Telecom.

Rješenjem je utvrđeno da je gospodarski subjekt United Media Distribution S.R.L. putem svog zastupnika gospodarskog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo zlouporabio vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji, na način da je tijekom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji športskih kanala sa nogometnim sadržajima visoke kvalitete koji uključuju i prijenos Live paketa engleske Premijer lige u Bosni i Hercegovini sa gospodarskim subjektom Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo primijenio različite uvjete čime ga je doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj.

Također, izričena je novčana kazna gospodarskom subjektu United Media Distribution S.R.L., zbog kršenja članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji, u visini od 250.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskg subjekta Vispak d.d. za prehrambenu industriju Visoko, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka pokrenutog po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata Blicnet d.o.o. Banja Luka Banja Luka, TELRAD NET d.o.o. Bijeljina, i Elta-kabel d.o.o. Doboj protiv gospodarskih subjekta Association de Gestion Internationale Collective des Oevres Audiovisuelles, Ženeva, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, pokrenutog po Zahtjevu za pokretanje postupka Udruge korisnika kredita „Švicarac“ Bugojno, protiv gospodarskih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih sporazuma, iz članka 4. stavak (1) točke a), b), c), d) i e) i utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, iz članka 10. stavak (2) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Pobjeda Technology d.d. Goražde, protiv gospodarskog subjekta Igman d.d. Konjic, i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije u smislu članaka 17. i 18. Zakona o konkurenciji između gospodarskog subjekta MB Impeks d.o.o. Banja Luka, i gospodarskog subjekta Coca Cola HBC-Srbija d.o.o. Beograd, Republika Srbija.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskih subjekata „Nada“ d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Derventa, i „Nada Transporti“ d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i prijevoz Derventa za davanje mišljenja o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „GRAWE“ Dioničko Društvo za osiguranje, Sarajevo o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije u slučaju statusne promjene, odnosno pripajanja društva, obzirom da je “GRAWE” d.d. izrazio namjeru pripajanja Dioničkog društva za osiguranje „VGT“, Visoko .
Predsjednik

Ivo Jerkić

Prethodni

МИШЉЕЊЕ По захтјеву Нада д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз…

Sljedeći

PREDNACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI ADMINISTRATIVNIH…

post-bars