Vrati se na vrh

11/01/2018

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 16. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 11.01.2018. godine, održana je 16. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja na teritoriju Bosne i Hercegovine stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta BSO d.d. Sarajevo nad gospodarskim subjektom ZOVKO OSIGURANJE d.d. Žepče, kupovinom cjelokupnog paketa dionica.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta “AC FOOD” d.o.o. Velika Kladuša, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem, a koji je pokrenut po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

Također, na sjednici je usvojen i Prednacrt izvješća o radu Konkurencijskog vijeća BiH za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

 

Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU BIH ZA PERIOD…

Sljedeći

Prednacrt – IZVJEŠĆE O RADU KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE…

post-bars