Vrati se na vrh

04/04/2018

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 24. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 04.04.2018. godine, održana je 24. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija po zajedničkoj prijavi namjere koncentracije, podnesenoj od strane gospodarskih subjekata: Arcelor Mittal Zenica d.o.o. Zenica, Grad Zenica – Zenica, KPA Unicon Oy Pieksämaki, Finska i Finnish Fund for Industrial Cooperation Helsinki, Finska, koja se odnosi na osnivanje društva zajedničkog ulaganja, a nastaje na mjerodavnom tržištu proizvodnje, distribucije i trgovine električnom energijom na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, te tržištu proizvodnje i opskrbe toplotnom energijom na području grada Zenice u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev Udruge korisnika kredita „Švicarac“, podnesen protiv gospodarskih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo i Addiko Bank a.d. Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, iz članka 10. stavak (2) toč. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Rješenjem je odbijen Zahtjev Udruge korisnika kredita „Švicarac“, podnesen protiv gospodarskih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo i Addiko Bank a.d. Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, iz članka 4. stavak (1) tač. a), b), c), d) i e) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Rješenjem je odbijen i Zahtjev Udruge korisnika kredita „Švicarac“, podnesen protiv gospodarskih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, radi utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, iz članka 4. stavak (1) toč. a), b), c), d) i e), kao neutemeljen.
Također, Rješenjem je izričena je novčana kazna gospodarskom subjektu Addiko Bank d.d. Sarajevo, radi neosiguravanja potrebnih informacija u okviru danog roka, a u svezi sa člankom 49. stavak (1) pod a) Zakona o konkurenciji, u visini od 13.100,10 KM .
Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP-03-26-3-021-9/17 od 11.10.2017. godine radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji, a po Zahtjevu gospodarskog subjekta Hering d.d. Široki Brijeg, protiv Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, zbog sprečavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije u smislu članka 4. Zakona.
Zaključak kojim je odbijen zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo za vještačenjem u postupku pokrenutom po Zahtjevu gospodarskog subjekta ”Telemach” d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta ”BH Telecom” d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji i članka 9. stavak (1) točke a), b), c), e) i g) Odluke o definisanju kategorije vladajućeg položaja.
Mišljenje po zahtjevu gospodarskog subjekta „OKTAL PHARMA“ d.o.o. Sarajevo, po Zahtjevu za davanje mišljenja od dana 12.03.2018.
Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje o konkurentnosti tržišta u oblasti saobraćaja za autobusne i minibusne linije na zemljopisnom području Županije Sarajevo od strane Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, Filijala Mostar.
Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA I USLUGA ZA 2018. GODINU i…

Sljedeći

MIŠLJENJE po zahtjevu privrednog subjekta „OKTAL PHARMA“ d.o.o. Sarajevo

post-bars