Vrati se na vrh

28/11/2019

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 62. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.11.2019. godine, održana je 62. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:
Rješenje kojim se odobrava povrat novčanih sredstava Federalnom ministarstvu zdravstva, u iznosu od 25.000,00 KM uplaćenih na ime novčane kazne i troškova postupka uplaćenih gospodarskom subjektu Zdravstvena ustanova Poliklinički centar „SANASA“, Sarajevo u iznosu od 1.780,00 KM, po rješenju Konkurencijskog vijeća od 07.06.2018. godine, po presudi Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 029045 18 U od 18.10.2019. godine.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Prijavi namjere koncentracije koja je podnesena od strane gospodarskog subjekta Mtel a.d., Bosna i Hercegovina, zbog odustajanja podnositelja Prijave.

Mišljenje na Nacrt odluke o jedinstvenim minimalnim proračunskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Istim je utvrđeno da Nacrt odluke nije usklađen sa Zakonom o konkurenciji, s obzirom na odredbe Nacrta odluke kojima se propisuje minimalna cijena, odnosno kojima se utvrđuju minimalni proračunski elementi vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozača što predstavlja zabranjeno konkurencijsko djelovanje iz članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Venera d.o.o. Banja Luka u svezi sa postupanjem Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, po pitanju ograničavanja uvoza roba koje se dalje prodaju na teritoriju Bosne i Hercegovine, sukladno sa Uputstvom o privremenoj zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu afričke svinjske kuge iz Republike Srbije.

Mišljenje po Zahtjevu fizičke osobe Ivana Ćalete o obvezi prijavljivanja preuzimanja većinskog udjela u gospodarskom subjektu GPR MEDIA d.o.o. Sarajevo od sadašnjeg vlasnika gospodarskog subjekta OBN JV B.V. Amsterdam.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

O B A V J E Š T E NJ…

Sljedeći

Obavještenje o Prijavi koncetracije “BH Telecom” – “Raiffeisen Bank” –…

post-bars