Vrati se na vrh

28/05/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 69. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.05.2020. godine, održana je 69. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu prijevoza putnika u autobusnom prometu u Bosni i Hercegovini, koja je nastala stjecanjem kontrole privrednog subjekta Sejari d.o.o. Sarajevo nad privrednim subjektom Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo. Rješenjem je utvrđeno da gospodarski subjekt Sejari d.o.o. Sarajevo nije podnio Prijavu koncentracije u Zakonom predviđenom roku, u smislu članka 16. stavak (1) Zakona o konkurenciji. Radi nepodnošenja Prijave koncentracije u Zakonom predviđenom roku izriče se novčana kazna gospodarskom subjektu Sejari d.o.o. Sarajevo u iznosu od 20.000,00 KM.

Rješenje kojim se utvrđuje da je gospodarski subjekt „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, zlouporabio vladajući položaj na tržištu distribucije toplotne energije u Gradu Tuzla, primjenom članka 29. Općih uvjeta za priključenje na sustav daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije broj: 01-5439-2010/II-VNR-1 od 05.01.2010. godine kojim su propisani uvjeti izdvajanja tarifnog kupca iz toplotnog sustava kao i obveza plaćanja svih troškova osim troškova energije za tarifne kupce kojima je odobreno izdvajanje iz toplotnog sustava što predstavlja uvjetovanje drugoj strani da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, sukladno odredbama članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji. Naloženo je gospodarskom subjektu, „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla da u predviđenom roku izmijeni članak 29. Općih uvjeta za priključenje na sustav daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije broj: 01-5439-2010/II-VNR-1 od 05.01.2010 godine na način da se odredbe istog usklade sa Zakonom o konkurenciji. Također je izričena novčana kazna gospodarskom subjektu „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, zbog kršenja odredbi iz članka 10. stavak (2) točke d) Zakona o konkurenciji, utvrđene u točki 1. ovog Rješenja, u visini od 20.000 KM, sukladno sa odredbom članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u roku od 15 (petnaest) dana od primitka ovog Rješenja.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskih subjekata United Media S.a.r.l., Luksemburg i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv…

Sljedeći

RJEŠENJE o ocjeni dopuštenosti koncentracije privrednih subjekata Sejari d.o.o. Sarajevo…

post-bars