Vrati se na vrh

22/12/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 77. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 22.12.2020. godine, održana je 77. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da je gospodarski subjekt United Media S.a.r.l., Luksemburg, putem svog agenta gospodarskog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, zlouporabio vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) točka a) Zakona o konkurenciji na način da je prilikom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji kanala Sport Klub u Bosni i Hercegovini nametanjem uvjeta da 100% postojećih korisnika gospodarskog subjekta Logosoft migrira na platformu gospodarskog subjekta Mtel izravno nametnuo trgovačke uvjete kojm se ograničava konkurencija.
Također je naloženo godspodarskom subjektu United Media S.a.r.l., da putem svog agenta gospodarskog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo u propisanom roku zaključi Ugovor o distribuciji kanala Sport Klub sa gospodarskim subjektom Logosoft d.o.o. Sarajevo, prema stvarnom broju korisnika gospodarskog subjekta Logosoft kod kojih je implementirana tehnička zaštita sukladno Općim uvjetima.
Zbog kršenja Zakona utvrđenog u točki 1. i tački 2. Rješenja, izrečena je novčana kazna gospodarskom subjektu United Media S.a.r.l. u visini od 100.000 KM (slovima: stotinu tisuća konvertibilnih maraka), u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je odbijen kao neutemeljen zahtjev gospodarskog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta United Media S.a.r.l., i gospodarskog subjekta Sport Klub d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak 2) točke c) i d) Zakona o konkurenciji.
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Zaključak koim je odbačena Prijava namjere koncentracije gospodarskog subjekta Asa Assistance d.o.o Sarajevo, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Mješoviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje, radi nepostojanja koncentracije, u smislu članka 12. stavak 1. Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je obustavljen postupak po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta „Gas-Res“ d.o.o. Banja Luka i gospodarskog subjekta „Gazprom SPG Tehnologii“ Sankt Peterburg, Ruska Federacija.
Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu Privredne komore Republike Srpske protiv Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo, protiv Skupštine Kantona Sarjevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji, iz razloga što se postupak ne može voditi protiv Skupštine Kantona Sarajevo sukladno članku 2. Zakona o konkurenciji.
Također je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo protiv Skupštine Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, za dodjelu statusa stranke u postupku po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, o namjeri stjecanja kontrole u gospodarskom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, kao neutemeljen.
Zaključak kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta United Media S.à.r.l., za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća Nebojše Popića u postupku, koji je pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka, broj: UP-06-26-2-018-6/20 od 23.09.2020. godine, kao neutemeljen.
Mišljenje po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenog od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo protiv Skupštine Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu članka 4. točke b) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu za izdavanje mišljenja podnesen od strane gospodarskog subjekta „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd, zastupano po Advokatskom društvu sa ograničenom odgovornošću MARIĆ & Co., a sukladno članku 25. točka f) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu u svezi sa postojanjem kršenja odredbi članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, podnesen od strane gospodarskih subjekata Premier Sport d.o.o. Istočno Novo Sarajevo.
Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Mješoviti holding „Elektroprivreda…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars