Vrati se na vrh

13/01/2021

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 79. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 13.01.2021. godine, održana je 79. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donošenjem Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva („Službene novine FBiH“ broj: 37/19), u dijelu usvojenog Programa koji se odnosi na određivanje organizacija koje primaju transfer, spriječila, ograničila i narušila konkurenciju na tržištu veterinarskih djelatnosti u segmentu veterinarske laboratorijske dijagnostike na području Federacije Bosne i Hercegovine, ograničenjem i kontrolom tržišta u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.
Izričena je novčana kazna Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u visini od 70.000,00 KM, zbog zaključenja zabranjenog sporazuma iz točke 1. ovog Rješenja i kršenja odredbi iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, sukladno članku 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.
Utvrđeno je da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donošenjem i primjenom odredbe članka 10. stavak (1) Uputstva o provedbi mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2019. godinu (“Službene novine FBiH”, broj 52/19) spriječilo, ograničilo i narušilo konkurenciju na tržištu veterinarskih djelatnosti u segmentu veterinarske laboratorijske dijagnostike na području Federacije Bosne i Hercegovine, ograničenjem i kontrolom tržišta u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.
Izričena je novčana kazna Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u visini od 50.000,00 KM, zbog zaključenja zabranjenog sporazuma iz točke 3. ovog Rješenja i kršenja odredbi iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, sukladno članku 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je također utvrđeno da je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u dijelu koji se odnosi na određivanje organizacija koje primaju transfer, je ništava, sukladno članku 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji. Odredba 10. stavak (1) Uputstva o provedbi mjera za otklanjanje i sprječavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2019. godinu je ništava (ex lege), u smislu članka 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je naloženo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u propisanom roku usklade odredbe donesenih kata kojima se određuju i financiraju subjekti provedbe mjera sprječavanja, širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obveza.
Zaključak kojim se odbacuje Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Hering d.d. za projektiranje i graditeljstvo, Široki Brijeg protiv JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu članka 10. stavak (2) točke b) i c) Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Захтјеву за…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 80. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars