Vrati se na vrh

06/03/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 83. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE


U Sarajevu, 06.03.2014. godine, održana je 83. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je odobreno pojedinačno izuzeće Ugovora o tehničkoj suradnji (franšizingu), između gospodarskog subjekta “Nestro Petrol” a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII broj 9, 78000 Banja Luka kao Davatelja franšizinga, i gospodarskog subjekta “COD TRADE” d.o.o. Banja Luka, Brokovići bb, 78000 Banja Luka, gospodarskog subjekta RIBAMERC“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, Krupa na Vrbasu bb, 78000 Banja Luka, gospodarskog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „MD BUKVIĆ“, Braće Ćuskića 13, 76100 Brčko distrikt, gospodarskog subjekta „RESTRUCT“ društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz i distribuciju nafte i naftnih derivata Sarajevo, gospodarskog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge „RUDING“ Istočno Sarajevo, Miljevići bb, 71123 Istočno Novo Sarajevo i gospodarskog subjekta Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „IMZIT – COMERC“ d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 171 A, 71000 Sarajevo, kao primatelja franšizinga, u smislu članka 4. st. (1) i (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da predmetni Ugovori imaju odredbe sporazuma sklopljenih između gospodarskih subjekta koji djeluju na istoj razini distribucije (horizontalni sporazum –  sklopljen između gospodarskih subjekata koji djeluju na tržištu maloprodaje naftnih derivata), kao i odredbe sporazuma sklopljenih između gospodarskih subjekata koji djeluju na različitim razinama distribucije (vertikalni sporazum) – gospodarski subjekti “Rafinerija nafte” i “Rafinerija ulja Modriča” su snabdjevači gospodarskih subjekata – Primatelja franšizinga – partnera u predmetnom Ugovoru.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da, iako predmetni Ugovori sadrže odredbe zabranjenih sporazuma (iz članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji ), Podnositelj zahtjeva je u dovoljnoj mjeri argumentirao i dokazao ispunjenost Zakonom o konkurenciji propisanih uvjeta za pojedinačno izuzeće predmetnog restriktivnog Ugovora od zabrane, budući da će isti doprinijeti unapređenju proizvodnje ili distribucije roba i/ili usluga u Bosni i Hercegovini, promociji tehničkog i ekonomskog razvoja, pri čemu će potrošačima omogućiti pravičan udjel koristi koja iz njih proizilazi, jer se zaključivanjem i sprovođenjem predmetnih Ugovora nameću samo ograničenja neophodna za postizanje ciljeva i ne isključuju konkurencije u bitnom dijelu predmetnih proizvoda i/ili usluga, u smislu članka 4. stavak (3) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je također, pri donošenju odluke uzelo u obzir i Analizu ekonomskih učinaka predmetnog Ugovora urađenu od gospodarskog subjekta “Nestro Petrol” za razdoblje važenja ugovora 2014.- 2018. godina (uključuje – analizu koeficijenta realizacije derivata na tržištu, prosječnu prodaju po danu, ukupnu maloprodaju derivata, marže, sudjelovanje partnera u marži, profit od prodaje derivata, udjel partnera u profitu, uštede na troškovima transporta itd), i kojom su planirani dugoročni pozitivni učinci za sve strane, poslovne partnere predmetnih Ugovora, kao i za krajnje korisnike (potrošače).

 

Rješenje – Smatra se da gospodarski subjekt Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 85, 78000 Banja Luka, ne zlouporabljuje vladajući položaja , u smislu članka 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskih subjekata Blicnet d.o.o. Banja Luka, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, Telrad Net d.o.o. Bijeljina, Srpske vojske b.b., Bijeljina i Elta-Kabel d.o.o. Doboj, Ulica Svetog Save 26, 74000 Doboj, protiv gospodarskog subjekta Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja.

Člankom 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji propisano je da ukoliko Konkurencijsko vijeće ne donese rješenje u roku iz članka 41. stavak (1) točka c) Zakona o konkurenciji, smatra se da se zaključenim sporazumom odnosno postupanjem gospodarskog subjekta Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka ne zlouporabljuje vladajući položaj.

 

Rješenje – Smatra se da gospodarski subjekti „Radio – televizija Bosne i Hercegovine“, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, „Radio – televizija Republike Srpske“, Trg Republike Srpske 9, 78000 Banja Luka i „Radio – televizija Federacije Bosne i Hercegovine“, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, ne zlouporabljuju vladajući položaj, u smislu članka 10. stavak (2) točke a), c) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskog subjekta OBN, Humska br.1 71000 Sarajevo, protiv gospodarskih subjekata Radio – televizije Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizije Republike Srpske“ i „Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine“, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja.

Člankom 11. stavak (2) Zakona propisano je da ukoliko Konkurencijsko vijeće ne donese rješenje u roku iz članka 41. stavak (1) točka c) Zakona o konkurenciji, smatra se da se zaključenim sporazumom odnosno postupanjem gospodari subjekti Radio – televizija Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizija Republike Srpske“ i „Radio – televizija Federacije Bosne i Hercegovine“ ne zloupotrebljuje vladajući položaj.

 

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta KONZUM d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo, protiv Vlade Županije Zapadnohercegovačke – Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Stjepana Radića bb, 88340 Grude, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma  vezano za odredbe točke I i II Naputka o načinu obavljanja sanitarnih pregleda u Županiji Zapadnohercegovačkoj (”Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj 11/2000).

 

  Služba za odnose s javnošću

  Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća 

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars