Vrati se na vrh

17/04/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 87. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 17.4.2014. godine, je održana 87. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se utvrđuje da Federalno ministarstvo zdravstva, Titova 9, 71000 Sarajevo, odredbama članka 10. Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenog pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (“Službene novine F BiH“, broj 20/08) spriječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru prije zasnivanja radnog odnosa na području Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji. Federalno ministarstvo zdravstva je obvezno najkasnije u roku od 30 dana od primitka ovoga Rješenja uskladi predmetni Pravilnik.

Nadalje, istim Rješenjem je utvrđeno da Federalno ministarstvo zdravstva odredbama članka 7. stavak 1. alineja 5. Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH“, broj 69/12) spriječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu zdravstvenog nadzora nad zaposlenim osobama na području Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Radi navedenih kršenja Zakona o konkurenciji izrečena je novčana kazna Federalnom ministarstvu zdravstva u visini od 29.000,00 KM.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo, Kurta Schorka 14., 71000 Sarajevo, podnesen protiv Općine Vogošća, Jošanička 80., 71320 Vogošća i gospodarskog subjekta „Vildan tours“ d.o.o. Sarajevo, Donji Hotanj 18., 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja, u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo, dana 24. rujna 2013. godine, Zahtjev za preispitivanje izravnog sporazuma sklopljenog između Općine Vogošća i gospodarskog subjekta Vildan tours d.o.o. Sarajevo, podnesen od gospodarskog subjekta „Centrotrans- Eurolines“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije.

Konkurencijsko vijeće nije donijelo rješenje u roku iz članka 41. stavak (1) Zakona o konkurenciji, u postupku pokrenutom po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Crumb group d.o.o. Bijeljina, Kneza Ive od Semberije 4, 76300 Bijeljina protiv gospodarskog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji, te se smatra da postupanjem gospodarskog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka ne zlouporabljuje svoj vladajući položaj na mjerodavnom tržištu.

 

Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

R J EŠ E NJ E po Zahtjevu za pokretanje…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Općine Vogošća i…

post-bars