Vrati se na vrh

14/07/2021

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 90. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 14.07.2021. godine, održana je 90. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pojedinačno izuzeće od zabrane namjeravanih izmjena i dopuna Ugovora o partnerstvu u osiguranju koji je zaključen dana 30.09.2019. godine između gospodarskih subjekata „UniCredit Bank“ d.d. Mostar i „Triglav Osiguranje“ d.d. Sarajevo i namjeravanih izmjena i dopuna Sporazuma o zastupanju u osiguranju koji je zaključen dana 02.12.2019. godine između gospodarskih subjekata „UniCredit Bank“ a.d. Banja Luka i „Triglav Osiguranje“ d.d. Sarajevo.
Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pokretanje postupka „Udruženja privatnih poštanskih operatera“ Sarajevo protiv gospodarskih subjekata JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, Preduzeća za poštanski saobraćaj – Pošte Srpske a.d. Banja Luka i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka a) i d) kao neutemeljen.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskih subjekata „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt, kojom isti namjerava steći kontrolu nad gospodarskim subjektom „ERAKOVIĆ“ d.o.o. Bečej Novosadska 163, Bečej, Republika Srbija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog subjekta Landis+Gyr AG, Cham, Švicarska radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbijanju Zahtjeva o dozvoli izvršenja Rješenja broj: UP-15-26-10-009-23/19 podnesen od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Ilidža kao neutemeljen.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach BH d.o.o. za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća Nebojše Popića u postupku koji je pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka broj: UP-06-26-3-011-6/21 kao neutemeljen.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekata „Telemach BH“ d.o.o. Sarajevo i „Nova BH“ d.o.o. Sarajevo za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća Nebojše Popića u postupku koji je pokrenut Zaključkom broj: UP-06-26-2-028-11/20 od 02.02.2021. godine kao neutemeljen.
Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Telekom Srbija a.d. Beograd, Republika Srbija, protiv gospodarskih subjekata United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo, i NOVA BH d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se pokreće postupak po Zzahtjevu gospodarskog subjekta Telekom Srbija a.d., Beograd, Republika Srbija, podnesenom putem punomoćnika, protiv gospodarskih subjekata: Adria News S.a’ rl, bulevar Pierre Frieden 43, L-1543, Luksemburg, Adria News d.o.o. Sarajevo, i Adria News BH Production d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP-05-26-2-010-5/21 od 08.04.2021. godine, a po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta „Telemach BH“ d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta Arena Channels Group d.o.o. Beograd, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka a), b) i c) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu za izdavanje mišljenja Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Zenica, u svezi s nacrtom Zakona o turizmu ZE-DO kantona i usklađenosti istog, sukladno sa člankom 25. stavak (1) točka f) Zakona o konkurenciji.


Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

RJEŠENJE po Zahtjevu Udruženja privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars