Vrati se na vrh

15/09/2021

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 92. SJEDNICE KVBIH

U Sarajevu, 15.09.2021. godine, održana je 92. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da je gospodarski subjekt JP Centralo grijanje Tuzla d.d. zlouporabio vladajući položaj na tržištu distribucije/opskrbe toplotnom energijom na području naselja Stupine B2, ul. M Maka Dizdar, Lamela C, Tuzla, onemogućavanjem naplate potrošnje toplotnee energije preko ugrađenih kalorimetara u stanovima stambene zgrade na adresi Stupine B2 ul. M Maka Dizdar Lamela C u Tuzli, što predstavlja uvjetovanje drugoj strani da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, te ograničavanje tržišta na štetu potrošača sukladno odredbama članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji. Rješenjem je naloženo JP Centralo grijanje Tuzla d.d. da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka ovog Rješenja omogući zaključivanje novih ugovora za potrošnju toplotne energije preko ugrađenih kalorimetara u stanovima stambene zgrade na adresi Stupine B2 ul. M Maka Dizdar Lamela C u Tuzli i da naplatu potrošenje prema ugrađenim kalorimetara na navedenoj adresi izvrši retroaktivno od 15.10.2020 godine, te da dostavi dokaze o izvršenju. Zbog kršenja odredbi iz članka 10. stavak (2) točke d) Zakona o konkurenciji izriče se novčana kazna gospodarskom subjektu Centralo grijanje Tuzla d.d. zbog kršenja u visini od 40.000,00 KM (četrdeset tisuća konvertibilnih maraka), sukladno sa odredbom članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga proizvodnje i veleprodaje sladoleda i tržištu proizvodnje i veleprodaje smrznute hrane u Bosni i Hercegovini koja nastaje stjecanjem pojedinačne kontrole gospodarskog subjekta Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, nad privrednim subjektima Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, koja se tiče stjecanja pojedinačne kontrole nad društvima LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, Zagreb, Republika Hrvatska, Industrija smrznute hrane Frikom d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, Beograd, Republika Srbija, LEDO d.o.o. Čitluk, Gospodarska zona, Tromeđa broj 1, Čitluk, Bosna i Hercegovina, IRIDA d.o.o., Petra Zrinskog 34, Daruvar, Republika Hrvatska, LEDO Jćgkrćm ćs Fagyasztott Elelmiszer Gyšrt6 ćs Forgalmazć Korldtolt Feleldssćgfl T&rsas£g, 2111 Szada, 089/3 hrsz., Mađarska, LEDO, podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana-Črnuče, Republika Slovenija, LEDO d.o.o. Podgorica, Liješnje BB, Podgorica, Crna Gora, Ledo Sh.p.k., Obiliq, Milloshevfi, Kosovo, i ujedno stječe neizravnu kontrolu nad potpuno povezanim društvom Frikom d.o.o. Beograd, gospodarskim subjektom FRIKOM BEOGRAD DOOEL Cucer Sandevo, 20 no.243-a, Brazda, Chucher Sandevo, Sjeverna Makedonija, od prodavca društva Fortenova Grupa d.d., Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska.
Rješenje kojim se smatra da Finansijsko-informatička agencija, Ložionička 3, Sarajevo, sukladno sa člankom 11. stavakak (2) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljuje vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) Zakona.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budimpešta, Mađarska, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA“ d.d. Ljubljana, Republika Slovenija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „B&C KB Holding GmbH“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Universitätsring 14, 1010 Beč, Republika Austrija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se pokreće postupak po zahtjevu gospodarskih subjekata Zeochem AG i Alumina d.o.o. radi produženje važenja pojedinačnog izuzeća restriktivnog sporazuma od zabrane, u smislu članka 6. stavak (3) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od gospodarskog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 216, 71 000 Sarajevo protiv gospodarskih subjekata Mtel a.d. Banja Luka,Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka, Logosoft d.o.o. Sarajevo, Igmanska 9, 71000 Sarajevo, Blicnet d.o.o. Banja Luka, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, Telrad Net d.o.o Bijeljina, Hase 1, 76300 Bijeljina i Elta Kabel d.o.o. Doboj, Dobojske brigade bb, 74000 Doboj, Bosna i Hercegovina radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točke a), b) i c) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Adria News S.à.r.l.“, bulevar Pierre Frieden 43, L-1543, Luksemburg, za izuzeće mr. Arijane Regoda-Dražić, odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u postupku koji je pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka, broj: UP-03-26-3-008-8/21 od 14.07.2021. godine, kao neutmeljen.
Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv gospodarskog subjekta Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Žepče, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. Zakona o konkurenciji.
Zaključak o ispravci greške u Zaključku po Zahtjevu za izuzeće člana Konkurencijskog vijeća, broj UP-05-26-1-036-127/18 od 31.08.2021. godine.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA…

post-bars