Vrati se na vrh

25/09/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 96. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 25.9.2014. godine, je održana 96. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija gospodarskog subjekta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa “Nestro Petrol” Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII broj 9, 78000 Banja Luka, kupovinom benzinske postaje u Kozarskoj Dubici, Kralja Petra I Oslobodioca bb, i benzinske postaje u Banja Luci, Verići bb, koje su bile u vlasništvu gospodarskog subjekta „Dones“ d.o.o. Banja Luka, Jovana Dučića 34, 78000 Banja Luka.

Podnositelj prijave kao pravni temelj ove koncentracije je dostavio Pismo namjere potpisano od sudionika koncentracije dana 16.6.2014. godine.

Konkurencijsko vijeće analizom tržišta maloprodaje naftnih derivata u Republici Srpskoj, u smislu članka 17. Zakona o konkurenciji (strukture mjerodavnog tržišta, tržišnih udjela konkurenata itd.) je ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja vladajuće pozicije gospodarskog subjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija gospodarskog subjekta „Blicnet“ društvo sa ograničenom odgovornošću za telekomunikacije Banja Luka, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, stjecanjem kontrole nad gospodarskim subjektom Društvo sa ograničenom odgovornošću „TELRAD NET“ Bijeljina, Srpske vojske bb, 76300 Bijeljina.

Podnositelj prijave je kao pravni temelj ove koncentracije dostavio Ugovor o kupoprodaji dijelova sklopljen, dana 17.7.2014. godine u Bijeljini, između gospodarskog subjekta TELRAD NET d.o.o. Bijeljina i gospodarskog subjekta Blicnet d.o.o. Banja Luka.

Konkurencijsko vijeće u postupku ocjene koncentracije je analiziralo mjerodavno tržište internet usluga, distribucije televizijskog signala /programa i fiksne telefonije na području Bijeljine, Lopara, Ugljevika, Broda i Brčkog, te utvrdilo da neće doći do promjena tržišnih udjela na navedenim mjerodavnim tržištima, budući da gospodarski subjekt Blicnet d.o.o. Banja Luka ne djeluje na navedenim zemljopisnim tržištima gospodarskog subjekta TELRAD NET d.o.o. Bijeljina.

Rješenje kojim se utvrđuje da Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Sarajevo, Ložionička 2, 71000 Sarajevo, odredbom Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Županije Sarajevo (u svezi primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 61/07)), prekršio odredbe iz članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće analizom odredbe Ugovora koje se odnose na primjenu Kolektivnog ugovora, a posebice odredbi u svezi određivanja visine doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, je utvrdilo da se ovim odredbama privatnim ljekarnama nameću dodatne obveze koja po svojoj prirodi ili običajima nisu u svezi sa predmetom sporazuma /ugovora, jer se Ugovor odnosi na reguliranje odnosa pružanja farmaceutskih usluga osiguranicima Županije Sarajevo, a ovom odredbom se neizravno određuje i visina plaće uposlenika u privatnim ljekarnama. Konkurencijsko vijeće smatra da je obveza primjene odredbi Kolektivnog ugovora obvezujuća za uređenje prava, obveza i drugih pitanja za uposlenike u javnom zdravstvenom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine (i koji pristupe istom), a članice Podnositelja zahtjeva (Udruge privatnih ljekarni, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo) su gospodarski subjekti utemeljeni isključivo privatnim kapitalom te ovako propisana obveza privatnim ljekarnama (da isplaćuju utvrđene iznose doprinosa, odnosno plaća uposlenima) ima značajan utjecaj na njihovo poslovanje. Nadalje, Konkurencijsko vijeće smatra da visina plaće kao financijska kategorija prvenstveno zavisi od poslovanja nekog gospodarskog subjekta, i da ista predstavlja poslovnu odluku privatnog gospodarskog subjekta i uposlenika.

Rješenjem je izrečena novčana kazna od 23.000,00 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Sarajevo, u smislu članka 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji, te je istome nalaženo usklađivanje odredbi važećih Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Županije Sarajevo sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Također, Rješenjem je odbijen se kao neutemeljen Zahtjev Udruge privatnih ljekarni, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. st. (1) i (2) točke a), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje zajednička Prijava koncentracije gospodarskog subjekta United Media S.à.r.l., 16-18, rue du Strasbourg, L – 2560 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, i gospodarskog subjekta Grand Slam Group d.o.o., Danila Lekića 31, 11000 Beograd, Republika Srbija, radi neispunjavanja uvjeta za prijavu koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Podnositelji prijeve nisu bili obvezni podnijeti Prijavu koncentracije, budući da ukupni godišnji prihodi svakog od sudionika koncentracije ostvareni prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose manje od 8 milijuna KM, i da njihov zajednički udjel na mjerodavnom tržištu nije veći od 40,0%.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta United Media S.à.r.l., 16-18, rue du Strasbourg, L – 2560 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, radi neispunjavanja uvjeta za prijavu koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Podnositelj prijave nije bio u obvezi podnijeti Prijavu koncentracije, budući da sudionici koncentracije nisu ispunili uvjet ukupnog godišnjeg prihoda na tržištu Bosne i Hercegovine, niti imaju zajednički udjel od najmanje 40,0% na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 14. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Slovenia Broadband S.a.r.l. Luxemburg 61, Rue de Rollingergrund L-2440 Luxemburg, Veliko Vojvodstvo Luxemburg, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Podnositelj prijave nije bio u obvezi podnijeti Prijavu koncentracije, budući da sudionici koncentracije nisu ispunili uvjet ukupnog godišnjeg prihoda od 8 milijuna KM na tržištu Bosne i Hercegovine, niti imaju zajednički udjel od najmanje 40,0% na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 14. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе sе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta HD-WIN d.o.o., Visokog Stevana 38, 11000 Beograd, Republika Srbija, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak 2) točke a) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d., Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja gospodarskog subjekta ”NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII broj 9, 78000 Banja Luka, o obvezi Prijave koncentracije.

Kompletne tekstove usvojenih konačnih odluka možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba.
Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta United Media S.à.r.l.,…

post-bars