Vrati se na vrh

13/11/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 99. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 13.11.2014. godine, održana je 99. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje o dopuštenosti koncentracije gospodarskih subjekata “Bingo” d.o.o. Tuzla, “C.D.E.B.” d.o.o. Sarajevo, i “European Retail Company” d.o.o. Bijeljina.

Konkurencijsko vijeće, analizom mjerodavnih podataka prikupljenih tijekom postupka, ocijenilo je da se provođenjem predmetne koncentracije neće značajno povećati tržišni udjel sudionika predmetne koncentracije na mjerodavnom tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovini i neće doći do stvaranja i jačanja njihovog vladajućeg položaja.

Rješenje o dopuštenosti koncentracije, kojom gospodarski subjekt Porsche BH d.o.o. Sarajevo, ima namjeru preuzeti imovinu i ugovore koje na tržištu prodaje na veliko putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila marki Volkswagen, Porsche, Seat, Škoda i Audi za Bosnu i Hercegovinu, imaju gospodarski subjekti ASA Auto d.o.o. Sarajevo, ASA PVA d.o.o. Sarajevo, ASA PSS d.o.o., Škoda Centar d.o.o. Bihać.

Konkurencijsko vijeće je, nakon procjene i analize podataka i utvrđenih činjenica u postupku donošenja predmetnog Rješenja ocijenilo da provedba predmetne koncentracije ne vodi horizontalnom preklapanju sudionika koncentracije, te da će tržišni udjeli gospodarskih subjekata ASA Holding, ASA Auto d.o.o., ASA PVA d.o.o., ASA PSS d.o.o. i Škoda Centar d.o.o. ostati nepromijenjeni, odnosno neće proizvesti promjenu tržišnih pozicija na mjerodavnom tržištu, kao i da predmetna koncentracija ne sprječava, ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na mjerodavnom tržištu.

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog subjekta „Integral Inženjering“ a.d. Laktaširadi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane Sporazuma o konkurenciji, podnesenog od strane „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo u smislu članka 4. st. (1) i (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „KATV HS“ d.o.o. Sarajevo,u smislu članka 17 i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „BHB CABLE TV”d.o.o. Lukavac, u smislu članka 17 i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Privatna zdravstvena ustanova „Pharmacom“ Apoteka Tuzla, protiv Tuzlanske županije, ministarstva zdravstva Tuzlanske županije radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „Velnet“ d.o.o. Mostar, u smislu članka 17 i 18. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje na Prijedlog Tarifnog sistema za isporuku toplotne energije toplifikacionog sustava Županijskog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Služba za odnose s javnošću

Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е на Приједлог Тарифног…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-2-013-36-II/12 od 29.04.2013. godine…

post-bars