Vrati se na vrh

R J E Š E NJ E po Zahtjevu privrednog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o. Sarajevo, za pokretanje postupka protiv privrednog subjekta JP „Elektroprivreda BiH“ d.d., Sarajevo i privrednog subjekta JP„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis-tehnika“ d.o.o. Sarajevo, zbog zloupotrebe dominantnog položaja

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е о концентрацији привредног…

Sljedeći

OBAVIJEST o Prijavi koncentracije privrednog subjekta „AS“ d.o.o. Jelah –…

post-bars