Vrati se na vrh

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka „Elektrokontakt SA“ d.o.o. Sarajevo, protiv JP „Elektroprivreda BiH“ d.d., Sarajevo i JP„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis- tehnika“ d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja

Prethodni

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja – podnosilac…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka privrednog subjekta Akt.online…

post-bars