Vrati se na vrh

28/10/2021

S A O P Ć E N J E 95. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

u Sarajevu, 28.10.2021. godine, održana je 95. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu računarskog programiranja na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojom privredni subjekt „Asecco SEE privredno društvo za trgovinu, konsalting i inženjering d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, stiče kontrolu nad privrednim subjektom „BS Telecom Solution d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednog subjekta „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta, Arena Sport, koji uključuju prijenos italijanske fudbalske lige, francuske fudbalske lige, hrvatske fudbalske lige, srbijanske fudbalske lige, Mtel Premijer Lige BiH, te UEFA Lige prvaka i UEFA Lige Evrope putem OTT sistema u Bosni i Hercegovini, kao neosnovan.
Također, Rješenjem se odbija Zahtjev privrednog subjekata „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednog subjekta „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta, Arena Sport, koji uključuju prijenos italijanske fudbalske lige, francuske fudbalske lige, hrvatske fudbalske lige, srbijanske fudbalske lige, Mtel Premijer Lige BiH, te UEFA Lige prvaka i UEFA Lige Evrope u Bosni i Hercegovini, kao neosnovan.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednih subjekata „EME d.o.o.“ Travnik, Bosna i Hercegovina, „Auto-Commerce d.o.o.“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina i „Servistrans d.o.o.“ Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv Vlade Srednjobosanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Istim Rješenjem je odbijen Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od privrednih subjekata „EME d.o.o.“ Travnik, Bosna i Hercegovina, „Auto-Commerce d.o.o.“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina i „Servistrans d.o.o.“ Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, kao neosnovan.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za obnovom postupka broj: UP–05-26-1-036-1/18 sa Zahtjevom za donošenje zaključka o načinu upravljanja privrednim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, do donošenja pravomoćne odluke u obnovljenom postupku, podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, nad privrednim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kao neosnovan.

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom „Telrad Net d.o.o.“ Bijeljina, Bosna i Hercegovina, a koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-14/18 od 02.08.2018. godine, radi neispunjenja uslova za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, također podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u istom postupku a sve radi neispunjenja razloga iz člana 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP- 05-26-1-036-20/18 od 20.12.2018. godine, radi neispunjenja uslova za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP- 05-26-1-036-20/18 od 20.12.2018. godine, radi neispunjenja razloga iz člana 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći udio u privrednom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18.07.2019. godine, radi neispunjenja uslova za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina kojom isti namjerava steći udio u privrednom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18.07.2019. godine, radi neispunjenja razloga iz člana 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane podnositelja „Stada Arzneimittel AG“ Bad Vilbel, Njemačka i „Opella Healthcare International SAS“ Gentilly, Francuska, u smislu člana 5. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednog subjekta „Unifarm d.o.o.“ Lukavac, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji.


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

RJEŠENJE o odbijanju Zahtjeva za obnovom postupka broj: UP –…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta Asecco SEE privredno…

post-bars