Vrati se na vrh

24/02/2022

S A O P Ć E N J E u Sarajevu, 24.02.2022. godine, održana je 100. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

S A O P Ć E N J E

u Sarajevu, 24.02.2022. godine, održana je 100. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa podnesena od strane privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, za preispitivanje rješenja po službenoj dužnosti (član 43, stav 5, tačka c Zakona o konkurenciji), radi neispunjenja uslova za preispitivanje rješenja po službenoj dužnosti.
Inicijativa se odnosila na postupak koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, radi sticanja kontrole nad privrednim subjektom Telrad Net d.o.o. Bijeljina, koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-14/18 od 02.08.2018. godine.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

Presuda Suda BiH po rješenju broj: UP-05-26-1-036-83/18 od 24.09.2020. godine,…

Sljedeći

Plan javnih nabavki roba i usluga za 2022. godinu

post-bars