Vrati se na vrh

18/03/2013

SAOPĆENJE SA 54., 55. i 56. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, u periodu od 06. do 18.03.2013. godine, su održane tri sjednice Konkurencijskog vijeća BiH.

 Na 54. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH koja je održana dana 06.03.2013. godine je usvojeno slijedeće:

 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta, B.S.A. Pariz, Republika Francuska, nad većinskim dioničkim kapitalom privrednog subjekta Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Republika Slovenija.

 Predmetnom koncentracijom privredni subjekt, B.S.A. Pariz, preuzima i privredni subjekt Prerada i promet mlijeka d.d.Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 25, 75000 Tuzla, upisan sudski registar Općinskog suda (povezano društvo privrednog subjekta Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana).

           Analizom relevantnog tržišta kao i relevantnih podataka u smislu člana 17. Zakona o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da će se provođenjem predmetne koncentracije povećati tržišni udio Podnosioca prijave na relevantnom tržištu proizvodnje i distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da tržišni udjeli nakon provedene koncentracije ni u jednoj od posmatranih kategorija ne prelaze 30% tržišnog udjela, smatra se da predmetna koncentracija neće dovesti do stvaranja novog ili jačanja postojećeg dominantnog položaja na relevantnom tržištu.

 Budući da Prijava koncentracije nije podnesena u Zakonom propisanom roku (od petnaest dana od dana zaključivanja Ugovora o kupoprodaji dionica, u smislu člana 16. stav (2) Zakona o konkurenciji), već sa zakašnjenjem od 30 dana, izrečena je novčana kazna privrednom subjektu, B.S.A Pariz, u visini od 310.000,00 KM.                                                                                                          

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Udruga „Sine Qua Non“ za kolektivno ostvarivanje i zaštitu autorskih i srodnih prava, Sarajevo, protiv privrednog subjekta Asocijacija kompozitora – muzičkih stvaralaca, Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, iz člana 4. stav (1) tačke a), b) i e) i zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tačke a), b, c) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Na 55. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH koja je održana dana 13.03.2013. godine je usvojeno slijedeće:

 Zaključak o dopuni Zaključka o pokretanju postupka po službenoj dužnosti od dana 20.12.2012. godine, protiv Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (utvrđivanje postojanja zabranjenog sporazuma, u odredbama Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i  medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i 2012. godini, koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim licima Fonda, kojima se sprječava, ograničava i narušava tržišna konkurencija iz člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji).

 

Na 56. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH koja je održana dana 18.03.2013. godine je usvojeno slijedeće:

 Rješenje kojim se odbija Zahtjev za odgađanje izvršenja konačnog rješenja Konkurencijskog vijeća (donesenom po Prijavi koncentracije privrednog subjekta B.S.A. Pariz, i privrednog subjekta Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana) podnesen od privrednog subjekta B.S.A. d.d. Pariz, Republika Francuska, kojim traži odlaganje izvršenja plaćanja novčane kazne kao neosnovan.

 
                                                                 

                                 Gordana Živković

           

                           Predsjednica Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е о одбијању Захтјева…

Sljedeći

SAOPĆENJE SA 57. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars