Vrati se na vrh

20/11/2013

SAOPĆENJE SA 72. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 20.11.2013. godine, održana je 72. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 

Rješenje kojem je utvrđeno da je privredni subjekt Apatinska pivara Apatin d.o.o., Trg oslobođenja 5., 25260 Apatin, Republika Srbija, odbijanjem potpisivanja Kupoprodajnog ugovora za 2012. godinu sa privrednim subjektom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Dejan komerc d.o.o., Ozrenskih srpskih brigada 38A, 74000 Doboj zloupotrebio dominantni položaj na tržištu distribucije i prodaje piva na teritoriji Republike Srpske, jer je primjenjivao različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova sa drugim stranama čime je privredni subjekt  Dejan komerc doveden u neravnopravan položaj na tržištu.

 Radi navedenoga kršenja Zakona o konkurenciji Konkurencijsko vijeće je izreklo novčanu kazna privrednom subjektu Apatinska pivara u iznosu od 430.000,00 KM.

 Naime, Konkurenciojsko vijeće u postupku je utvrdilo da privredni subjekt Apatinska pivara ima dominantni položaj na tržištu Republike Srpske, i da nema značajniju konkurenciju na temelju tržišnog udjela ostalih proizvođača i distributera piva. Također, budući da je privredni subjekt Apatinska pivara, u sastavu grupe Molson Coors, u čijem su sastavu i privredni subjekt Zagrebačka pivara d.o.o. Zagreb i privredni subjekt Pivara Trebjesa d.o.o. Nikšić, i čije se pivo također distribuira u Republici Srpsku taj tržišni udjel se dodatno povećava do 60,0%, što dodatno pojačava i dominantni položaj privrednog subjekta Apatinska pivara, odnosno grupe Molson Coors na relevantnom tržištu Republike Srpske.

 Bitno je istaknuti, da dominantni položaj nekog privrednog subjekta nije zabranjen, u smislu člana 10. Zakona (napomena – dominantni položaj se podrazumijeva kada neki privredni subjekt ima više od 40,0% udjela na nekom relevantnom tržištu), i član 4. stav (1) Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja, ali je zabranjena zloupotreba vladajućeg položaja na relevantnom tržištu kroz djelovanje privrednog subjekta koje ima za cilj i posljedicu isključivanje ili «zatvaranje« tržišta, odnosno ograničavanje ili narušavanje efektivne tržišne konkurencije, i ako to djelovanje privredni subjekt preduzma na vlastitu inicijativu.

 Budući da je Konkurencijsko vijeće neosporno utvrdilo da privredni subjekt Apatinska pivara ima dominantni položaj na relevantnom tržištu, te slijedom toga ne može nametati zainteresovanim privrednim subjektima kvantitativna ograničenja, što podrazumijeva distribucijski sistem u kojem prodavač (u ovom postupku privredni subjekt Apatinska pivara) određuje kriterije za izbor distributera koji su kvalitativni samo po prirodi, u smislu prirode proizvoda ili usluga koji su predmet ugovora, a koji su jedinstveni za sve distributere koji se žele priključiti sistemu distribucije, i koji se ne mogu primjenjivati na diskriminirajući način, odnosno ne mogu direktno ograničavati broj distributera na relevantnom tržištu.

 Privredni subjekt Apatinska pivara je nezaključivanjem Kupoprodajnog ugovora za 2012. godinu sa privrednim subjektom Dejan komerc zloupotrijebio dominantni položaj putem ograničavanja tržišta, jer je pravnom zaprekom, odnosno odustajanjem od zaključivanja Kupoprodajnog ugovora onemogućio ulazak tom privrednom subjektu na tržište distribucije piva Republike Srpske, te je primjenio različite uslove u odnosu na ostale privredne subjekte sa kojima je zaključio Kupoprodajni ugovor za 2012. godinu, čime je istog (privredni subjekt Dejan komerc) isključio sa relevantnog tržišta i samim tim stavio u nepovoljan konkurentski položaj.

                                                         

Služba za odnose sa javnošću

       Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта RPC Packaging Holdings Limited, Велика…

Sljedeći

SAOPĆENJE SA 73. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars