Vrati se na vrh

08/07/2013

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 63. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 U Sarajevu, 08.07.2013. godine, održana je 63. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Mišljenje po Zahtjevu  gospodarskog subjekta Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo, društvo za promet i usluge o obvezi podnošenja koncentracije. Iz usvojenog mišljenja proizlazi da je Podnositelj zahtjeva dužan prijaviti namjeravanu koncentraciju ukoliko sudionici predmetne koncentracije ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavak (1) točke a) i b) Zakona o konkurenciji, uz uvjet da ista ispunjava uvjet iz članka 12. Zakona o koncentraciji.

 Mišljenje na Zahtjev Ministarstva trgovine i turizma RS prema kojem je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini usaglašen sa odredbama Zakonom o konkurenciji.

 Mišljenje na Zahtjev Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo prema kojem  Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo nije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Akt.online d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, zbog sumnje o postojanju zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. Zakona o konkurenciji.

 

                                                                                        Gordana Živković                                                                                                           Predsjednica Konkurencijskog vijeća             

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ А по Захтјеву Министарства…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Министарства…

post-bars