Vrati se na vrh

18/02/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 82. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 18.02.2014. godine, održana je 82. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je utvrđeno da je Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo, zloupotrijebila dominantan položaj na relevantnom tržištu pružanja  finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga na području Federacije Bosne i Hercegovine, јеr je primjenjivala različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova, u smislu člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji i zaključivala ugovore kojima se uslovljavalo druga strana na prihvatane dodatnih obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog ugovora, u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

 Rješenjem je naloženo Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo zaključivanje Ugovora o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektom “Tron Systems” d.o.o. Sarajevo pod uslovima jednakim za sve privredne subjekte na relevantnom tržištu, u propisanom roku.

 Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo je zabranjeno svako buduće postupanje na relevantnom tržištu, a koje bi privredne subjekte ili fizička lica dovelo u nepovoljan položaj na relevantnom tržištu, u smislz članu 11. stav (2) Zakona o konkurenciji.

 Zbog neosporno utvrđenog kršenja Zakona o konkurenciji, predmetnim Rješenjem je izrečena novčana kazna Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo u iznosu od 22.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.   

 Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Auto Truck Trade d.o.o. MAN Importer Bosna i Hercegovina.

 U Zahtjevu se traži mišljenje da li u odredbama Ugovora o uvozu kompanije “MAN“ treba  biti ograničeno vremensko trajanje istog, i da li se za predmetni Ugovor treba podnositi zahtjev za pojedinačno izuzeće, u smislu člana 5. Zakona o konkurenciji.

  U predmetnom Mišljenju je navedeno da Konkurencijsko vijeće može donijeti rješenja o izuzeću sprazuma koji ispunjavaju uslove iz člana 4. stav (3) Zakona o konkurenciji, sa ograničenim rokom važenja, ne dužim od pet godina, te na zahtjev stranke rok važenja može produžiti za najviše pet godina, ali da ne odlučuje na koji će vremenski period stranke zaključivati ugovore ili sporazume.

 Također, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da ne može bez provedenog postupka ocijeniti da li i druge odredbe predmetnog Ugovora ispunjavaju uslove za izuzeće sporazuma, u smislu člana 5. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta Auto-saobraćajno preduzeće Janjić d.o.o. Prijedor.

 Podnosilac zahtjeva je tražio mišljenje da li uslovi javnog poziv (tendera) koji je raspisala Općina Prijedor u 2013. godini za dodjelu gradskih i prigradskih linija prevoza putnika predstavljaju kršenje odredbi Zakona o konkurenciji.

 Nakon što je uzelo u obzir svu dostavljenu dokumentaciju i relevantne odredbe Zakona o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da javni poziv (tender) može predstavljati kršenje Zakona o konkurenciji, ali da se bez provedenog postupka ne može utvrditi da li se radi o postojanju zabranjenog sporazumu, u smislu člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 Zaključak o produženju roka za donošenje rješenja za ocjenu koncentracije u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka od dana 28.11.2013. godine, na osnovu Prijave koncentracije privrednih subjekata: „Opresa“ d.d. Sarajevo, „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, „Riva“ d.o.o. Tuzla, „Riva“ d.o.o. Brčko, i „Riva Company“ d.o.o. Doboj, koji namjeravaju osnovati novi privredni subjekt putem zajedničkog ulaganja na dugoročnoj osnovi.

  Zaključak o produženju roka za donošenje rješenja za ocjene koncentracije u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka od dana 20.11.2013. godine za ocjenu koncentracije, a na osnovu Prijave koncentracije po kojoj privredni subjekt Agrokor d.d. Zagreb, Republika Hrvatska namjerava steći većinski paket dionica privrednog subjekta Poslovni sistem Mercator d.d., Ljubljana, Republika Slovenija.

 Zaključak o produženju roka za donošenje rješenja za ocjene koncentracije u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka od dana 28.11.2013. godine, a na osnovu Prijave koncentracije po kojoj privredni subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, kupovinom većine udjela u kapitalu namjerava steći konrolu nad privrednim subjektom Elnet d.o.o. Laktaši.

 

  Služba za odnose s javnošću

    Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е По захтјеву привредног…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o ispravci…

post-bars