Vrati se na vrh

17/03/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 84. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 17.3.2014. godine, održana je 84. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

 Zaključak o produženju roka za donošenje rješenja za ocjenu koncentracije privrednog subjekta Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo i privrednog subjekta ART NET d.o.o. Kiseljak, Administrativni poslovni centar bb, 71250 Kiseljak.

 Konkurencijsko vijeće je na osnovu prikupljenih podataka iz medija i provjerom isti ocijenilo da postoji osnovi osumnje da koncentracija privrednog subjekta Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo i privrednog subjekta ART NET d.o.o. Kiseljak nije provedena u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji, te je donijelo po službenoj dužnosti Zaključak o pokretanju postupka ocjene predmetne koncentracije, dana 16.12.2013. godine.

 

 Služba za odnose s javnošću

  Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu advokata…

post-bars