Vrati se na vrh

20/09/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 10. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 20.09.2017. održana je 10. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednih subjekata Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Sarajevo, Poliklinike doktor Gežo, Sarajevo, Poliklinike doktor Kozarić, Sarajevo, Ginekološke ordinacije Amira Frljak, Sarajevo, Poliklinike doktor Nabil, Sarajevo i Poliklinike „Atrijum“, Ilidža, podnesen protiv protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu fosfata za životinjsku hranu na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem isključive kontrole od strane privrednog subjekta Timab Industries S.A.S., Dinard, Republika Francuska nad privrednim subjektom Elixir Prahovo, Industrija hemijskih proizvoda Prahovo, Prahovo, Republika Srbija.
Zaključak kojim se pokreće postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja korisnika kredita „Švicarac“, Bugojno protiv privrednih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih sporazuma, iz člana 4. stav (1) tač. a), b), c), d) i e) i utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tač. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednih subjekata Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ matično preduzeće a.d. Trebinje, Bosna i Hercegovina i „EFT International investments holdings limited“, London EC3A 5AR, Ujedinjeno Kraljevstvo, radi nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka, radi pojedinačnog izuzeća od zabrane sporazuma između privrednih subjekata Zagrebačka pivovara d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska i Molson Coors d.o.o. Banja Luka.
Zaključak o ispravci greške u Zaključku o pokretanju postupka broj: 06-26-3-015-10-II/16 od 07.06.2017. godine.
Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, broj: 06- 26-3-015-10-II/17 od dana 07.06.2017. godine, pokrenutog po Zahtjevu privrednog subjekta CONTROL – H d.o.o. Mostar protiv privrednog subjekta HERKON d.o.o. Mostar, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Sarajevo, i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednog subjekta TIMAB INDUSTRIES S.A.S., 55…

post-bars