Vrati se na vrh

09/12/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 101. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 9.12.2014. godine, održana je 101. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje po Zahtjevu za produženje pojedinačnog izuzeća od zabrane utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća br: 01-01-26-001-11-II/2010 od 14. 6. 2010. godine, podnesenom od Zdravstvena ustanova–bolnica „International Medical Centres“ Banja Luka, u smislu člana 6. stav (4) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da dalje produženje pojedinačnog izuzeća neće dovesti do sprječavanja, ograničavanja i narušavanja konkurencije na relevantnom tržištu pružanja specijalizovane usluge teleterapije i brahiterapije osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pojedinačno izuzeće od zabrane Sporazuma o konkurenciji privrednog subjekta „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo, jer nisu ispunjeni uslovi iz člana 4. stav (3) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbija Zahtjev za preispitivanje Rješenja broj: 05-26-3-002-179-II/13 od 16.12.2013. godine, podnesen od strane privrednog subjekta Elta Kabel d.o.o. i Asocijacije kablovskih operatera u BiH kao neosnovan.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da okolnosti koje podnosioci zahtjeva navode ne mogu biti prihvaćene kao razlog za preispitivanje Rješenja, jer sam Zakon propisuje da se preispitivanje rješenja može izvršiti ako je došlo do stvarne promjene u činjenicama na kojima je bilo zasnovano rješenje, te također propisuje i da iste moraju biti od značajnog uticaja na tržišnu konkurenciju.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije privrednih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „M&H Company“ d.o.o. Sarajevo, u smislu člana 17. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije privrednih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „HKB net“ d.o.o. Sarajevo, u smislu člana 17. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu protiv JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo podnesenom od privrednog subjekta Poliklinika „Sunce-Agram“ Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 10. stava (2) tačka a) i b) Zakona o konkurenciji.

Služba za odnose s javnošću

Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Пресуда Суда БиХ по Рјешењу број: 02-26-3-18-157-II/12 од 20.11.2013. године…

post-bars