Vrati se na vrh

26/10/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 111. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 26.10.2015. godine, održana je 111. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budimpešta, Republika Mađarska, kupovinom većinskog vlasničkog udjela od privrednog subjekta Air Liquide Eastern Europe S.A., Pariz, Republika Francuska u povezanom privrednom subjektu Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budimpešta, Republika Mađarska.

Nakon provedene analize relevantnih podataka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da provođenje predmetne koncentracije neće dovesti do povećanja tžišnog udjela učesnika predmetne koncentracije na relevantnom tržištu Bosne i Hercegovine, odnosno neće doći do stvaranja i jačanja dominantnog položaja, jer privredni subjekt Air Liquide Mađarska isključivo posluje na tržištu Republike Mađarske.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta AMC Networks Central Europe Kft., Budimpešta, Republika Mađarska i privrednog subjekta OBN JV B.V., Amsterdam, Kraljevina Holandija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 04-26-2-019-8-II/15 od 29.07. 2015. godine, na osnovu Zahtjeva za pokretanje postupka broj: 04-26-2-019-II/15 koji je podnesen od strane privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija, radi utvrđivanja kršenja člana 10. stav (2) tačke a) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak Produžava se rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 04-26-2-005-9-II/15 od 29.07.2015. godine, na osnovu Zahtjeva za pokretanje postupka privrednog subjekta Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Sarajevo protiv privrednih subjekata SPORT KLUB d.o.o. Sarajevo i United Media Distribution S.R.L., Davida Prapogescua, Bukurešt, Rumunija radi zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka a), b) i c) i kršenja člana 4. stav (1) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji , a radi utvrđivanja kršenja člana 10. stav (2) tačke a), b) i c) i člana 4. stav (1) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu koji je 06.10.2015. godine podnesen od strane Advokatskog društva Arslanagić Elmir & CO, Sarajevo pod brojem: 01-26-7-016-I/15.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

ЗАКЉУЧАК Пријава концентрације привредног субјекта AMC Networks Central Europe Kft.,…

Sljedeći

Rješenje Prijava koncentracije privrednog subjekta Messer Hungarogáz Kft, Republika Mađarska

post-bars