Vrati se na vrh

26/11/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 112. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 26.11.2015. godine, održana je 112. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak o vještačenju u predmetu koji se vodi po Zaključkuo pokretanju postupka,      broj: 03-26-3-043-7-II/14.

 

Zaključak o izvršenju naloga za dostavu podataka br. 03-26-1-10-65-II/15.

 

Zaključak kojim je odbačena prijava koncentracije podnesena od strane privrednog subjekta Asa Invest d.o.o., Sarajevo, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 06-26-2-40-8-II/14, a koji je pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka Zdravstvene ustanove Poliklinički centar „SANASA“, Sarajevo, protiv Federalnog ministarstva zdravstva, Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak oproduženju roka za donošenje rješenja kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 02-26-2-004-6-II/15 koji je pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesen od strane Agencije TEC d.o.o. Sarajevo, društvo za finansijsko-poslovni konsalting i usluge, protiv Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka, zbog sprječavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije u smislu člana 10. stav (2) tačka c) i d) Zakona.

 

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Tropic maloprodaja d.o.o. Banja Luka u vezi postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije .

 

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е По захтјеву привредног…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 113. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars