Vrati se na vrh

09/12/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 114. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 09.12.2015. godine, održana je 114.(stotinučetrnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje generičkih i zaštićenih farmaceutskih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojom privredni subjekt Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Petach Tikva 4951033, Izrael, namjerava steći kontrolu nad privrednim subjektom Allergan Plc, Clonshaugh Business and Tehnology Park, Dablin, D17 E400, Irska .

Konkurencijsko vijeće je u smislu člana 17. Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“ br. 48/05, 76/07 i 80/09, ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do značajnijeg povećanja tržišnog udjela učesnika koncentracije niti značajnije promjene tržišnih pozicija na relevantnom tržištu, odnosno da neće doći do stvaranja i jačanja dominantnog položaja, u smislu člana 9. Zakona o konkurenciji, u najvećem broju kategorija lijekova u kojima postoji preklapanje oba učesnika koncentracije.

Zaključak kojim je obustavljen postupak pokrenut po Zaključku za pokretanje postupka broj 01-26-3-021-8-II/15 od 10.09.2015. godine u dijelu koji se odnosi na privredni subjekt Lider – Control d.o.o. Sokolac, zbog povlačenja zahtjeva podnosioca zahtjeva za pokretanje postupka, HIFA d.o.o. Tešanj, u odnosu na naznačeni privredni subjekt.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 03-26-1-031-5- II/15 od 15.09.2015. godine za ocjenu koncentracije pokrenut po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Duna-Dráva Cement Kft., 2600 Vác, Republika Mađarska.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 03-26-3-047-7-II/14 od 25.06.2015. godine pokrenut po Zahtjevu za pokretanje posupka podnesen od strane Udruženja/Udruge privatnih apoteka/ljekarni, Sarajevo protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona, Bihać radi utvrđivanja kršenja člana 4. stav (1) i (2) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka za ocjenu koncentracije broj: 03-26-1-10-16-II/15 od 10.09.2015. godine pokrenut u predmetu koji se vodi po Prijavi koncentracije podnesenoj od strane privrednog subjekta TBG BH d.o.o. za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

ZAKLJUČAK o obustavljanju dijela postupka po Zahtjevu privrednog subjekta HIFA…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-3-01-70-II/11 od 06.02.2014. godine…

post-bars