Vrati se na vrh

23/12/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 116. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.12.2015. godine, održana je 116. (stotinušesnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da privredni subjekt „United Media Distribution SRL“ G-RAL David Prapogescu, Bukurešt, Rumunija, putem svog zastupnika privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo, nije postupio po Rješenju Konkurencijskog vijeća broj 05-26-3-002-1-178-II/13 od 16.12.2013. godine tako što je nastavio zloupotrebljavati dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji na način da je na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u Bosni i Hercegovini sa CATV/IPTV/DTH operaterima u Bosni i Hercegovini nakon donošenja rješenja, broj 05-26-3-002-1-178-II/13 od 16.12.2013 godine primijenio različite uslove čime ih je doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj.

Predmetnim Rješenjem je zabranjeno privrednom subjektu „United Media Distribution SRL“ putem privrednog subjekta Sport Klub d.o.o. svako dalje djelovanje koje predstavlja utvrđenu zloupotrebu dominantnog položaja u smislu člana 11. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo privrednom subjektu „United Media Distribution SRL“ i privrednom subjektu „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo da u roku od 30 dana svim zainteresiranim CATV/IPTV/DTH operaterima učine dostupnim Opšte i tehničke uslove pružanja usluga i rješenje Konkurencijskog vijeća, i da u roku od 60 dana zaključi Ugovore o distribuciji kanala Sportklub sa svim zainteresovanim CATV/IPTV/DTH operaterima u Bosni i Hercegovini pod uslovima pod kojima su zaključeni važeći ugovori sa privrednim subjektom „Total TV BH“ d.o.o. za telekomunikacije i „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo.

Privrednom subjektu „United Media Distribution SRL“ je zbog kršenja člana 10. stav (2) tačke c) Zakona o konkurenciji izrečena novčana kazna u visini od 250.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu zajedničke advokatske kancelarije Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić, Adela Rizvić i Arela Jusufbašić-Goloman u pogledu postojanja obaveze podnošenja prijave namjere koncentracije.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

САОПЋЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 115. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars