Vrati se na vrh

27/01/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 118. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 27.01.2016. godine, održana je 118. (stotinuosamnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da je Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka odredbom člana 1. Odluke o visini naknade iz djelokruga rada Agencije, u dijelu kojim se propisuje naknada za davanje prepisa finansijskih izvještaja, štampanih ili u elektronskoj formi, kojom je utvrđeno da se za jednokratno korištenje podataka za preko 500 izvještaja, pojedinačno ugovara cijena, zloupotrijebila dominantni položaj na tržištu pružanja posredničkih, informatičkih i finansijskih usluga na području Republike Srpske, primjenom različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova, iz člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji. Također je utvrđeno da je AFIP odredbom člana 2. stav (2) Ugovora o pružanju usluga zaključenog dana 19.05.2014. godine, sa privrednim subjektom TEC d.o.o. Sarajevo, društvo za finansijsko-poslovni konsalting i usluge, zloupotrijebio dominantni položaj na tržištu pružanja posredničkih, informatičkih i finansijskih usluga na području Republike Srpske, zaključivanjem ugovora kojima se uslovljava da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog ugovora iz člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji. Predmetnim Rješenjem je naloženo Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka, da uskladi odredbu člana 1. Odluke o visini naknade iz djelokruga rada Agencije na način da utvrdi jasne i nedvosmislene kriterije koji bi bili identični za sve potencijalne korisnike usluga, u propisanom vremenskom roku, te je naloženo Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka, da zaključi Ugovor o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektom TEC d.o.o. Sarajevo pod uslovima jednakim za sve privredne subjekte na relevantnom tržištu, u propisanom vremenskom roku.

Ovim Rješenjem je izrečena i novčana kazna Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka u iznosu od 21.000,00 KM u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim je pokrenut postupak ocjene koncentracije nastale u 2013. godini, na osnovu zajedničkog ulaganja privrednih subjekata Bingo d.o.o., Menprom d.o.o., i Tesco d.o.o., čime je nastao novi neovisni privredni subjekt Eko život d.o.o., Bosanska poljana b.b., Tuzla, u smislu čl. 16. i 18. Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim je pokrenut postupak ocjene koncentracije privrednog subjekta “Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, i privrednog subjekta “Global Internet“ društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik.

 

Zaključak kojim je proširen postupak pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka broj: 03-26-3-023-5-II/15 od 10. septembra 2015. godine, na Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ ЕЊЕ Министарство за образовање, науку и…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Agencija TEC…

post-bars