Vrati se na vrh

08/03/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 123. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.03.2016. godine, održana je 123. (stotinudvadesettreća) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da Vlada Tuzlanskog kantona Odlukama o pozitivnoj listi lijekova broj: 02/1-37-003419 od 03.03.2015. godine i 02/1-37-23485/15 od 29.10.2015. godine sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu uvrštavanja lijekova na pozitivnu listu lijekova koji se propisuju i izdaju osiguranim osobama na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, ograničavanjem i kontrolom tržišta što predstavlja zabranjenisporazum u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo Vladi Tuzlanskog kantona da omogući svim učesnicima na relevantnom tržištu uvrštavanje na pozitivnu listu lijekova koji se propisuju i izdaju osiguranim osobama na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, da budu uvršeni na pozitivnu listu lijekova pod jednakim uslovima uključujući i lijekove privrednog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac i to:

– pantoprazol 20 mg (Pandev 28×20 mg, Deva Holding A.S),

– pantoprazol 40 mg (Pandev 14×40, Deva Holding A.S)

– salmeterol/flutikazon 25+50 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– salmeterol/flutikazon 25+125 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– salmeterol/flutikazon 25+250 mcg (Respiro 25/125 mcg Deva Holding A.S.),

– cefeksim 100 mg/5 ml (Neocef 100 mg/5 ml Labaratorios Atral).

Vladi Tuzlanskog kantona je naloženo da u vremenskom roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja dostavi na uvid dokaze o izvršenju.

Ovom prilikom je izrečena novčana kazna Vladi Tuzlanskog kantona u iznosu od 19.000,00 KM (devetnaesthiljadakonvertibilnihmaraka), u smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog Trelleborg Holding AB“,

Trelleborg, Kraljevina Švedska radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu

člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 01-26-3-021-8-II/15 radi utvrđivanja kršenja člana 4. stav (1) tačka a), b) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 03-26-3-023-5-II/15, broj: 03-26-3-023-27-II/15 i broj: 03-26-3-023-27-II/15 radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim se ispravljaZaključak broj: 03-26-3-023-27-II/15 od 27. januara 2016. godine, na način da se u tekstu Zaključka naziv „Javna ustanova zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona“ mijenja u „Javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“.

 

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine kojim se traži mišljenje o konkurentnosti tržišta u oblasti saobraćaja za autobuske linije na geografskom području ranije općine, a danas grada Zenica, odnosno predmetnim Zahtjevom se traži ocjena da li je relevantno tržište otvoreno za konkurenciju.

 

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Moja banka“ d.d. Sarajevo podnesen Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije kod pripajanja privrednog subjekta „Moja banka“ d.d. Sarajevo privrednom subjektu „Investiciono-komercijalna banka“ d.d. Zenica.

 

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Nestro petrol “ a.d. Banja Luka podnesen Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije u slučaju zaključivanja Ugovora o osnivanju prava građenja sa trećim licima radi izgradnje mini benzinskih stanica.

 

 

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта „МОЈА БАНКА“ д.д. Сарајево

Sljedeći

JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog vozila Konkurencijsko vijeće Bosne i…

post-bars