Vrati se na vrh

15/03/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 124. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 15.03.2016. godine, održana je 124. (stotinudvadesetčetvrta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev Udruženja/Udruge privatnih apoteka/ljekarni, Sarajevo protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona, Bihać radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Akcioni plan srednjoročnog programa rada Vijeća ministara za period 2017-2019 (u dijelu koji se odnosi na Konkurencijsko vijeće), čiji je srednjoročni cilj unaprjeđenje pravnog sistema zaštite i promocije tržišne konkurencije u skladu sa EU legislativima i dobrom praksom Konkuрencijskog vijeća.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2015. godinu

post-bars