Vrati se na vrh

19/04/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 128. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 19.04.2016. godine, održana je 128. (stotinudvadesetosma) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta Hifa d.o.o. Tešanj protiv privrednih subjekata Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar, Herkon d.o.o. Mostar, Sistem Qualita’s, Pale, Euro-Inspekt d.o.o. Doboj, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, i SiM Control d.o.o. Bijeljina, koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti Odluke o povećanju cijena monitoringa kvaliteta tečnih naftnih derivata broj SAO-482/8 od 22.05.2008. godine, u smislu člana 4. stav (1) tačka a), b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje kojim se odbacuje Zahtjev privrednog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o., protiv privrednog subjekta Javno preduzeće “Elektroprivreda BiH“ d.d., i privrednog subjekta Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis-tehnika“ d.o.o. Sarajevo, za utvrđivanje zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje kojim se odbacuje Zahtjev za donošenje privremene mjere Asocijacije kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i privrednog subjekta JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar, protiv privrednog subjekta „United Media“ S.a.r.l., Luksemburg, privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo i Telemach grupe.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka od 27. januara 2016. godine, pokrenut po službenoj dužnosti radi ocjene koncentracije, na osnovu zajedničkog ulaganja privrednih subjekata Bingo d.o.o., Tuzla, Menprom d.o.o., Gornja Tuzla i Tesco d.o.o., Tuzla čime je nastao novi nezavsini privredni subjekt Eko život d.o.o., Tuzla, u smislu čl. 16. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se obustavlja postupak za ocjenu koncentracije, privrednih subjekata Allergan Plc, Dablin, Irska i Pfizer Inc. Njujork, Sjedinjene Američke Države, pokrenut zaključkom Konkurencijskog vijeća broj: 06-26-1-043-16-II/15 od 7.4.2016.godine.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije fizičkih lica Branislava Vujovića, Beč, Austrija i Dejana Popovića, Beč, Austrija, radi neispunjavanja uslova za Prijavu koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja o postojanju zabranjenog sporazuma u smislu povrede člana 4. stav (1) tačka b), c) i e) Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног…

Sljedeći

RJEŠENJE po Zahtjevu privrednog subjekta HIFA d.o.o. Tešanj, protiv privrednih…

post-bars