Vrati se na vrh

19/05/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 129. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 19.05.2016. godine, održana je 129. (stotinudvadesetdeveta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na relevantnom tržištu pružanja usluge kablovske televizije krajnjim korisnicima na području općine Ilidža, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Telemach d.o.o., Sarajevo nad poslovnom jedinicom privrednog subjekta ASK d.o.o. Ilidža-Sarajevo koja obavlja djelatnost pružanja usluge kablovske televizije na teritoriji općine Ilidža.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu, u Bosni i Hercegovini, u sektoru osiguranja koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad nad privrednim subjektom Akcionarskim društvom „Bobar osiguranje“ Bijeljina, kupovinom većinskog dioničarskog udjela.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Bingo“ d.o.o. export – import Tuzla u vezi postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije u smislu Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е (по захтјеву привредног…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars