Vrati se na vrh

08/06/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 130. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.06.2016. godine, održana je 130. (stotinutrideseta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Rješenjem je odbijen prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od privrednog subjekta „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo podnesen protiv Vlade Zeničko-dobojskog kantona kao neosnovan.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini koja je nastala osnivanjem privrednog subjekta subjekta EKO ŽIVOT d.o.o., zajedničkim ulaganjem privrednih subjekata BINGO d.o.o., MENPROM d.o.o., Gornja Tuzla i TESCO d.o.o., Tuzla. Rješenjem je utvrđeno da privredni subjekt BINGO d.o.o., MENPROM d.o.o., i TESCO d.o.o., nisu podnijeli Prijavu koncentracije u zakonom predviđenom roku, u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji, i da su proveli koncentraciju bez rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu člana 18. stav (9) istog Zakona. Radi nepodnošenja Prijave koncentracije u Zakonom predviđenom roku, u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji izrečena je novčana kazna privrednom subjektu BINGO d.o.o., u iznosu od 30.000,00 KM i privrednom subjektu MENPROM d.o.o., Gornja Tuzla u iznosu od 7.500,00 KM. Radi provođenja koncentracije bez Rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu člana 18. stav (9) Zakona o konkurenciji izrečena je novčana kazna privrednom subjektu BINGO d.o.o. u iznosu od 60.000,00 KM, i privrednom subjektu MENPROM d.o.o. u iznosu od 15.000,00 KM.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta Bosmekni Trans d.o.o. Zenica, zastupan po direktoru društva Zakiru Žuna, protiv Općine Zenica, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačka b), c) i d) i člana 10. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja o postojanju obaveze prijave koncentracije privrednog subjekta BOR Banka d.d. Sarajevo podnesen 04.05.2016. godine.

Mišljenje po Zahtjevu za izdavanje mišljenja podnesen od strane advokatske kancelarije dr. Predraga Baroša i Nikole Pašića, Banja Luka.

Mišljenje po Zahtjevu za stručno mišljenje Stevana Dimitrijevića, advokata iz Banja Luke, a u vezi sa obavezom prijave koncentracije u smislu čl. 12. i 14. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Regulatorne agencije za komunikacije kojim se traži mišljenje u vezi sa definisanjem relevantnih tržišta i procjenom značajne tržišne snage operatora na relevantnim veleprodajnim tržištima.

Mišljenje po Zahtjevu Marić & Co, advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću, u vezi sa obavezom prijave Ugovora o distribuciji, odnosno da li je potrebno tražiti pojedinačno izuzeće za isti prema relevantnim odredbama Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Društvo za finansijski i investicioni konsalting „ASA INVEST“ d.o.o. Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву Регулаторне…

post-bars