Vrati se na vrh

14/07/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 131. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 14.07.2016. godine, održana je 131. (stotinutridesetprva) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga univerzalnog bankarstva u Bosni i Hercegovini, koja će nastati pripajanjem privrednog subjekata Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, privrednom subjektu BOR BANKA d.d. Sarajevo.

Rješenje kojim je utvrđeno da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 71000 Sarajevo, donošenjem Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom broj:04-23-1334/15 od 21.01.2016. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/16) , spriječilo, ograničilo i narušilo tržišnu konkurenciju na tržištu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, ograničavanjem i kontrolom tržišta što predstavlja zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji. Rješenjem je također utvrđeno da je Pravilnik iz tačke 1. ovog dispozitiva ništavan u smislu člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji. Ovim putem je izrečena novčana kazna Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, 71000 Sarajevo u iznosu od 21.000,00 KM (dvadesetjednahiljada konvertibilnih maraka), u smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Zaključak, kojim je obustavljen postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, protiv Vlade Tuzlanskog kantona, Tuzla, zbog odustanka Podnosioca zahtjeva .

Zaključak, kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem, po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti broj: 01-26-2-005-2- II/16 od dana 7.4.2016. godine protiv privrednog subjekta Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja.

Zaključak, kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Global Internet“ d.o.o. Novi Travnik, protiv privrednog subjekta „HD-WIN“ d.o.o. Beograd, Republika Srbija, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tačka a) i c) Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта БОР БАНКА д.д. Сарајево и…

Sljedeći

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku avionskih karata

post-bars