Vrati se na vrh

11/01/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 16. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 11.01.2018. godine, održana je 16. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja na teritoriji Bosne i Hercegovine sticanjem kontrole privrednog subjekta BSO d.d. Sarajevo nad privrednim subjektom ZOVKO OSIGURANJE d.d. Žepče, kupovinom cjelokupnog paketa dionica.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta “AC FOOD” d.o.o. Velika Kladuša, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem, a koji je pokrenut po Zahtjevu privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Također, na sjednici je usvojen i Prednacrt izvještaja o radu Konkurencijskog vijeća BiH za period od 01. januara do 31. decembra 2017. godine.

Predsjednik

Ivo Jerkić

Prethodni

PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU BIH ZA PERIOD…

Sljedeći

Prednacrt – IZVJEŠĆE O RADU KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE…

post-bars