Vrati se na vrh

31/01/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 17. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 31.01.2018. godine, održana je 17. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje o povratu novčane kazne i troškova postupka kojim je odobren povrat novčanih sredstava Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u iznosu od 21.000,00 KM uplaćenih na ime novčane kazne i troškova postupka uplaćene privrednom subjektu Ekopak u iznosu od 1.631,80 KM po Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: 06-26-3- 007-36 -II/16 od 14.07.2016. godine.
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga osiguranja imovine i tržištu pružanja usluga životnog osiguranja na teritoriji Bosne i Hercegovine koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grouppe, Beč, kupovinom 100% dionica privrednog subjekta Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbijen Zahtjev za vještačenjem u postupku pokrenutom po Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo.
Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Messer Belgium N.V, Zvijndreht, Kraljevina Belgija, radi nepostojanaja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je obustavljen postupak pokrenut po Zaključku za pokretanje postupka broj: 06-26-3-007-7- II/16 dana 07.04.2016. godine, a koji je donesen po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Ekopak d.o.o. Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, zbog povlačenja zahtjeva za pokretanje postupka.

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, broj: UP-01-26- 2-018-8/17 od 11.10.2017. godine, pokrenutom od strane privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji i člana 9. stav (1) tačke a), b), c), e) i g) Odluke o definisanju kategorije dominantnog položaja.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Mješoviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje o obavezi podnošenja prijave koncentracije broj: 01-26-7-026-1/17 od dana 15.12.2017. godine.
Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Amgen Inc., Sjedinjene Američke…

post-bars