Vrati se na vrh

08/02/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 18. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.02.2018. godine, održana je 18. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, koji je podnesen protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje gotovih doziranih farmaceutskih proizvoda klase ATC 3 u Bosni i Hercegovini koja nastaje stjecanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Sjedinjene Američke Države, nad privrednim subjektom Kirin-Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Sjedinjene Američke Države.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо zahtjevu privrednog subjekta Akt.online d.o.o. Sarajevo, podnesenom dana 04.01.2018. godine protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja povrede iz člana 10. stav (2) tačka a), b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o provođenju vještačenja kojim se za izvođenje dokaza finansijskim vještačenjem određuje stalni sudski vještak ekonomske struke, Ivan Bilać, iz Travnika, u pоstupku pоkrеnutоm po Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta Udruženja korisnika kredita „Švicarac“, Bugojno putem advokata Kerima Karabdića iz Sarajeva protiv protiv privrednih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih sporazuma, iz člana 4. stav (1) tač. a), b), c), d) i e) i utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tač. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

Sljedeći

O B A V I J E S T o…

post-bars