Vrati se na vrh

04/04/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 24. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 04.04.2018. godine, održana je 24. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija po zajedničkoj prijavi namjere koncentracije, podnesenoj od strane privrednih subjekata: Arcelor Mittal Zenica d.o.o. Zenica, Grad Zenica – Zenica, KPA Unicon Oy Pieksämaki, Finska i Finnish Fund for Industrial Cooperation Helsinki, Finska, koja se odnosi na osnivanje društva zajedničkog ulaganja, a nastaje na relevantnom tržištu proizvodnje, distribucije i trgovine električnom energijom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, te tržištu proizvodnje i snabdijevanja toplotnom energijom na području grada Zenice u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev Udruženja korisnika kredita „Švicarac“, podnesen protiv privrednih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo i Addiko Bank a.d. Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, iz člana 10. stav (2) tač. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Rješenjem je odbijen Zahtjev Udruženja korisnika kredita „Švicarac“, podnesen protiv privrednih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo i Addiko Bank a.d. Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, iz člana 4. stav (1) tač. a), b), c), d) i e) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Rješenjem je odbijen i Zahtjev Udruženja korisnika kredita „Švicarac“, podnesen protiv privrednih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, radi utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, iz člana 4. stav (1) tač. a), b), c), d) i e), kao neosnovan.
Također, Rješenjem je izričena je novčana kazna privrednom subjektu Addiko Bank d.d. Sarajevo, radi neosiguravanja potrebnih informacija u okviru datog roka, a u vezi sa članom 49. stav (1) pod a) Zakona o konkurenciji, u visini od 13.100,10 KM .
Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP-03-26-3-021-9/17 od 11.10.2017. godine radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji, a po Zahtjevu privrednog subjekta Hering d.d. Široki Brijeg, protiv Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, zbog sprečavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije u smislu člana člana 4. Zakona.
Zaključak kojim je odbijen zahtjev privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo za vještačenjem u postupku pokrenutom po Zahtjevu privrednog subjekta ”Telemach” d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta ”BH Telecom” d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji i člana 9. stav (1) tačke a), b), c), e) i g) Odluke o definisanju kategorije dominantnog položaja.
Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta „OKTAL PHARMA“ d.o.o. Sarajevo, po Zahtjevu za davanje mišljenja od dana 12.03.2018.
Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje o konkurentnosti tržišta u oblasti saobraćaja za autobuske i minibuske linije na geografskom području Kantona Sarajevo od strane Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Filijala Mostar.
Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA I USLUGA ZA 2018. GODINU i…

Sljedeći

MIŠLJENJE po zahtjevu privrednog subjekta „OKTAL PHARMA“ d.o.o. Sarajevo

post-bars