Vrati se na vrh

07/05/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 27. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 07.05.2018. godine, održana je 27. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je utvrđeno pojedinačno izuzeće od zabrane Sporazuma o ograničenjima prodavca i dioničara u vezi sa Sporazumom o kupovini robne marke između privrednih subjekata „Coca-Cola HBC Srbija“ d.o.o Beograd, Republika Srbija i „MB IMPEKS“ d.o.o Banja Luka, Bosna i Hercegovina, u smislu člana 4. stav (1) i (3) i člana 5. Zakona o konkurenciji. Pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma iz ovog Rješenja utvrđuje se na vremenski period od 3 (tri) godine i važi od dana njegovog zaključenja, u skladu sa članom 6. stav (5) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim je odobren povrat novčanih sredstava Federalnog ministarstva zdravstva, u iznosu od 25.000,00 KM, uplaćenih na ime novčane kazne i troškova postupka uplaćenih privrednom subjektu Zdravstvena ustanova Poliklinički centar „SANASA“, 71 000 Sarajevo u iznosu od 1.540,00 KM, po Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: 06-26- 40-41-II/14 od 16.02.2016. godine.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu odredbi člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji i člana 9. stav (1) tačke a), b), c), e) i g) Odluke o definisanju kategorije dominantnog položaja, kao neosnovan.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta BILL COLOUR METAL d.o.o., Banja Luka, protiv privrednog subjekta TESLA d.d. preduzeće za proizvodnju akumulatora olovnih legura, opreme i trgovinu, Brčko, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2. tačka a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se obustavlja se postupak pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka broj: 06-26-4-030-13 -II/14 dana 13.11.2014. godine, a po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma u smislu člana 5. stav (1) Zakona, privrednog subjekta „Porsche BH“, radi odustanka stranke.

Zaključak kojim se pokrеćе postupak pо zahtjevu privrednog subjekta Europronet Bosnia d.o.o Sarajevo, protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d., radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a) Zakona o konkurenciji.

Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

Izvješće o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017.…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

post-bars