Vrati se na vrh

02/08/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 33. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 02.08.2018. godine, održana je 33. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije, usluga interneta i usluga radio i TV programa u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka nad privrednim subjektom Telrad Net d.o.o. Bijeljina i to kupovinom većinskog udjela u privrednom subjektu Telrad Net d.o.o. Bijeljina.

Predsjednica
Adisa Begić

Prethodni

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata Bayerische Motoren Werke…

post-bars