Vrati se na vrh

08/08/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 34. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 08.08.2018. godine, održana je 34. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu usluga tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja nastaje stjecanjem kontrole privrednog subjekta Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Republika Hrvatska nad privrednim subjektom Testing centar d.o.o., ul. Mostar, kupovinom većinskog udjela.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu plafonskih rješenja, koja će nastati sjecanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta Knauf International GmbH, Iphofen, Njemačka, nad dijelom poslovanja privrednog subjekta Armstrong World Industries, Lancaster, Pensilvanija, SAD, u EMEA-i i Pacifičkoj regiji.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Croatia osiguranje d.d. Zagreb, nad privrednim subjektom Central osiguranje d.d. Sarajevo, kupovinom većinskog dioničkog udjela.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja nastaje na relevantnom tržištu proizvodnje i veleprodaje kamena, kreča, betona i kamena eruptivca na području cijele Bosne i Hercegovine, kojom privredni subjekt „BINGO“ d.o.o. export-import Tuzla, stječe većinsko vlasništvo u privrednom subjektu “Ingram” d.d. Srebrenik, kupovinom dionica.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednih subjekata Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Minhen, Savezna Republika Njemačka i Daimler AG, Študgart, Savezna Republika Njemačka, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta United Media S.à.r.l., Luksemburg, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, a po Zahtjevu privrednog subjekta Bill Colour Metal d.o.o., Banja Luka, podnesen putem Advokatske firme “Sajić” o.d., Banja Luka, protiv privrednog subjekta Tesla d.d. preduzeće za proizvodnju akumulatora olovnih legura, opreme i trgovinu, Brčko, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2. tačka a) i b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednog subjekta Europronet Bosnia d.o.o. Sarajevo, protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta MHS d.o.o. Sarajevo, zastupan po advokatu Erminu Gačanoviću, za davanje mišljenja u vezi prava obavljanja usluga tzv. hibridne pošte od strane pravnih lica koja nisu javni poštanski operateri (poštanski operateri u većinskom vlasništvu države), a sa aspekta zaštite konkurencije.

 

 

Predsjednica
Adisa Begić

Prethodni

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata Bayerische Motoren Werke…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 35. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars