Vrati se na vrh

06/09/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 36. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 06.09.2018. godine, održana je 36. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta Akt.online d.o.o., Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma privrednog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka, a koji se odnosi na Listu uslova zaključenu između privrednih subjekata “Bavaria” N.V. Netherlands, kao prodavca i privrednih subjekata Molson Coors d.o.o. Banja Luka, “Zagrebačka pivovara” d.o.o. Zagreb, “Apatinska pivara Apatin” d.o.o. Apatin i “Trebjesa” d.o.o. Nikšić, kao kupaca, u smislu člana 5. stav (1) Zakona o
konkurenciji.

 

Predsjednica
Adisa Begić

Prethodni

Presuda Suda BiH po rješenju broj: 02-26-2-013-58-II/16 od 28.02.2017. godine,…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars