Vrati se na vrh

07/06/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 4. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 07.06.2017. godine, održana je 4. (četvrta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta „Grazer Wechselseitige Versicherung AG“, Graz, Republika Austrija, kupovinom više od 95% dionica Dioničkog društva za osiguranje „VGT“ Visoko, Bosna i Hercegovina.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev podnesen od strane Udruženja predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Rješenjem se također odbija prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane Udruženja predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo, kao neosnovan.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „Kim Tec Eko“ d.o.o. Vitez, podnesen protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma Sarajevo radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Predmetnim Rješenjem je izrečena novčana kazna privrednom subjektu „Kim Tec Eko“ d.o.o. Vitez, u iznosu od 1.000,00 KM, u smislu člana 49. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo podnesen putem advokata Nihada Sijerčića iz Sarajeva protiv privrednog subjekta „BABIĆ“ d.o.o., Jablanica i privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d., Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije u smislu člana 17. i 18. Zakona o konkurenciji između privrednog subjekta British American Tobacco Investments i privrednog subjekta Fabrika Duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.

Zaključak kojim je pokenut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta CONTROL – H d.o.o. Mostar, protiv privrednog subjekta HERKON d.o.o. Mostar, Uprave za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine, i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabavke BiH, kojim se traži ocjena da li je tržište proizvodnje i isporuke toplotne energije na teritoriju Grada Banja Luka otvoreno za konkurenciju.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

O B A V J E Š T E NJ…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu Agencije…

post-bars