Vrati se na vrh

20/12/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 42.  SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 20.12.2018. godine, održana je 42. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom  koncentracija koja će nastati stjecanjem zajedničke kontrole od strane Messer Group GmbH, Bad Soden, Njemačka i CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., Luksemburg, posredstvom CVC Fund VII ili njihovih povezanih društava, posredstvom njihovog zajednički kontroliranog društva MG Industries GmbH, Bad Soden am Taunus, Njemačka,nad imovinom koja se nalazi u Sjevernoj i Južnoj Americi, a koja je predmet prodaje i koja je u vlasništvu društava Linde Aktiengesellschaft, Minhen, Njemačka i Praxair, Inc., Connecticut, Sjedinjene Američke Države.

 

Zaključak kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo za priznanjem statusa stranke u postupku po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad gospodarskim subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka.

Zaključak  kojim je odbačen  Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o Sarajevo za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća mr. Arijane Regoda-Dražić u postupku pokrenutom po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad gospodarskog subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije, usluga Interneta i usluga radio i TV programa u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka nad gospodarskim subjektom Blicnet d.o.o. Banja Luka i to kupovinom 100% udjela u gospodarskom subjektu Blicnet d.o.o. Banja Luka.

 

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje na teritoriji Unsko-sanskog kantona koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Bingo d.o.o. export-import Tuzla, nad gospodarskim subjektom Adna Commerc d.o.o. Bosanska Krupa, kupovinom većinskog vlasničkog udjela temeljnog kapitala, u smislu članka 12. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti koji protiv Grada Doboja radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma smislu članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta B.S.I. d.o.o. Jajce kojim se traži mišljenje o postojanju obveze prijave koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.

Predsjednica

 

 Adisa Begić

Prethodni

RJEŠENJE Po prijavi koncentracije privrednog subjekta MG Industries GmbH

Sljedeći

Aneks IV Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki kapitalnih izdataka…

post-bars