Vrati se na vrh

25/02/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 47. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 25.02.2019. godine, održana je 47. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu proizvodnje, prerade i veleprodaje soli na teritoriji Bosne i Hercegovine, sticanjem kontrole privrednih subjekata ”AS HOLDING” d.o.o. Jelah, Tešanj i ”AS” d.o.o. Jelah-Tešanj, nad privrednim subjektom ”Solana” d.d. Tuzla kupovinom većine dionica.
Rješenje kojim se utvrđuje pojedinačno izuzeće sporazuma koji se odnosi na Listu uslova koja predstavlja osnov za zaključivanje Ugovora o ekskluzivnoj distribuciji i Ugovora o licenci, zaključenu između privrednih subjekata „Bavaria” N.V. Netherlands, s jedne strane i privrednih subjekata Molson Coors d.o.o. Banja Luka, „Zagrebačka pivovara” d.o.o. Zagreb, „Apatinska pivara Apatin” d.o.o. Apatin i „Trebjesa” d.o.o. Nikšić, s druge strane, u smislu člana 4. stavovi (1) i (3) te člana 5. Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu za davanje stručnog mišljenja u vezi sa obavezom prijave koncentracije, hipotetički opisanog slučaja u skladu sa članom 25. stav (1) tačke c) i f) Zakona o konkurenciji podnesenog od strane advokata Stevana Dimitrijevića iz Banja Luke.

 

Predsjednica

Adisa Begić

Prethodni

RJEŠENJE Po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma privrednog…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu advokata…

post-bars