Vrati se na vrh

07/05/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 52. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 07.05.2019. godine, održana je 52. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev podnesen od strane Udruženja predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta “OBN” d.d. Sarajevo protiv privrednih subjekata „Radio – televizije Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizije Republike Srpske“ i „Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine“, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačke (a), (c), (d) i (e) Zakona o konkurenciji i zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav 2. tačke (a), (c) i (d) Zakona kao i donošenja Rješenja o privremenoj mjeri u smislu člana 40. Zakona o konkurenciji, radi odustajanja Podnosioca zahtjeva od daljeg vođenja postupka.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o. zbog odustajanja stranke.

Zaključak kojim se odbacuje Zahtjev za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo, protiv Skupštine Kantona Sarjevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, iz razloga što se postupak ne može voditi protiv Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa članom 2. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Grada Prijedora o usklađenosti Prijedloga Odluke o općim uslovima za snabdijevanje i korištenje toplotne energije i Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije sa Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, „u vezi sa određenim aspektima konkurencije, a koji proizvode značajne posljedice na tržištu telekomunikacija u Bosni i Hercegovini, te u vezi sa primjenom člana 2. stav (2) Zakona o konkurenciji“, u skladu sa članom 25. stav (1) tačka c) i f) Zakona o konkurenciji.
Predsjednica

Adisa Begić

Prethodni

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja predstavnika stranih proizvođača…

post-bars