Vrati se na vrh

03/06/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 54. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 03.06.2019. godine, održana je 54. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja privatnih poštanskih operatera protiv privrednih subjekata JP „BH Pošta“ d.o.o., Preduzeća za poštanski saobraćaj a.d. – „Pošte Srpske“ a.d., i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o., radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav 1. tačka a) i d), kao neosnovan.

Rješenjem je odbijen Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja privatnih poštanskih operatera protiv privrednih subjekata JP „BH Pošta“ d.o.o., Preduzeća za poštanski saobraćaj a.d. – „Pošte Srpske“ a.d., i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o., radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav 2. tačka a) i c) Zakona o konkurenciji kao i povrede člana 9. stav 1. tačke a), b), c), i g) Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja, kao neosnovan.

Usvojenim Rješenjem je također odbijen Zаhtjev zа pokretаnje postupkа Udruženja privatnih poštanskih operatera protiv privrednih subjekata JP „BH Pošta“ d.o.o., Preduzeća za poštanski saobraćaj a.d. – „Pošte Srpske“ a.d., i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o., radi utvrđivanja postojanja zabranjene koncentracije u smislu člana 13., u vezi sa članom 12. stav 1. tačka c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva za trgovinu i turizam Republike Srpske, u vezi sa usklađenšću Nacrta Zakona o trgovini Republike Srpske sa Zakonom o konkurenciji. Prema usvojenom Mišljenju Konkurencijskog vijeća, Nacrt Zakona o trgovini RS je usklađen sa Zakonom o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

M I Š LJ E NJ E na Nacrt Zakona…

Sljedeći

RJEŠENJE po Zahtjevu Udruženja privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000…

post-bars