Vrati se na vrh

26/09/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 59. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 26.09.2019. godine, održana je 59. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje električne energije na području Bosne i Hercegovine koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Mješoviti Holding ERS – MP a.d. Trebinje Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad nad privrednim subjektom Hidroelektrane Bistrica d.o.o. Foča kupovinom 100% udjela osnovnog kapitala Hidroelektrana na Bistrici od privrednih društava: Energo Bosna d.d. Prag, Češka Republika, Kaldera Company d.o.o. Laktaši i Mješovitog Holdinga ERS-MP a.d. Trebinje ZP Elektrodistribucija Pale.

Zaključak kojim se odbacuje Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta Mozzart d.o.o. Banja Luka, podnesen protiv privrednog subjekta Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka I Republike Srpske, Vlade Republike Srpske radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja propisane članom 10. Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.

Zaključak o pologu novčanih sredstava potrebnih za pokriće troškova vjestačenja kojim se određuje se da privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo u svrhu pokrića troškova potrebnih za provođenje finansijskog vještačenja u postupku po Zahtjevu protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo izvrši polog novčanih sredstava u iznosu od 11.700,00 (jedanaesthiljadasedamstotina) KM.

Kodeks zaposlenih u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Etički kodeks

Sljedeći

KODEKS ZAPOSLENIH U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars